Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowania pn:
Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę gastronomiczną Dni Starachowic

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Obsługa gastronomiczna imprezy masowej Dni Starachowic PK.260.12.2022

Informacja z otwarcia ofert Obsługa gastronomiczna imprezy masowej Dni Starachowic PK.260.12.2022

PK 260.12.2022 Zaproszenie do złożenia oferty – gastronomia PK – Dni Starachowic

 Zał. nr ZPM 324 2019 w sprawie korzystania z ekologicznych opakowań

zal.-nr-1-Mapa-imprezy.pdf

 

Dokumenty dotyczące postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Dostawa sprzętu komputerowego, ramach projektu konwersja cyfrowa domów kultury”

Informacja o wyniku postępowania PK.260.11.2022- Park Kultury

Informacja_z_otwarcia ofert Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 260.11.2022

Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia PK 260.11.2022

Informacja-o-pytaniach-i-udzielonych-odpowiedziach-zmiana-TSO-i-TZO-22-07-2022

Informacja-o-pytaniach-i-udzielonych-odpowiedziach-zmiana-TSO-i-TZO-21-07-2022

SWZ

Zał nr 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SWZ – Wyniki wydajności procesorów

Załącznik nr 1b do SWZ – Wyniki wydajności układów graficznych

Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 -Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Dokumenty dotyczące postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa sprzętu audio i video oraz zakup oprogramowania i licencji w  ramach projektu konwersja cyfrowa domów kultury”
Projekt grantowy Cyfrowy Park Kultury (umowa o powierzenie grantu
nr 61/2021/KCDK) w ramach projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Inf.o unieważnieniu postępowania w części 1

Inf.o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o unieważnieniu części I postepowiania 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_z_otwarcia ofert PK.260.3.2022

Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia PK.260.3.2022

SWZ

Zał nr 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SWZ – Wyniki wydajności procesorów

Załącznik nr 1b do SWZ – Wyniki wydajności układów graficznych

Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 -Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

 

Dokumenty dotyczące postępowania pn:   Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę gastronomiczną Dni Starachowic

PK 260.10.2022 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – gastronomia PK – Dni Starachowic

Załącznik nr 5 Zarządzenie Prezydenta Miasta starachowice 324 2019 w sprawie korzystania z ekologicznych opakowań

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn:   Ochrona imprezy masowej  Dni Starachowic 2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ochrona imprezy masowej Dni Starachowic PK. 260.9.2022

Informacja z otwarcia ofert Ochrona imprezy masowej Dni Starachowic 2022 PK.260.9.2022

PK. 260.9.2022 Ogłoszenie o zamowieniu na ochronę imprezy masowej Dni Starachowic 2022- Park Kultury

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn:    Ochrona imprezy masowej Starachowicka Gala Disco Polo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ochrona masowa Starachowicka Gala Disco Polo

Informacja z otwarcia ofert Ochrona imprezy masowej Starachowicka Gala Disco Polo PK.260.8.2022

PK 260.8.2022 Ogłoszenie o zamowieniu na ochronę imprezy masowej Starachowicka Gala Disco Polo – Park Kultury

Zał. Mapa Imprezy – Teren rekreacyjny przy basenie

 

Dokumenty dotyczące postępowania pn:    

Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę gastromiczną imprezy pn Starachowicka Gala Disco Polo

Zał. Mapa Imprezy – Teren rekreacyjny przy basenie

Termin składania ofert 21.06.2022 godz. 10.00

 

Dokumenty dotyczące postepowania pn:    

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na obsługę techniczną Dni Starachowic 2022

Informacja z otwarcia ofert Kompleksowa obsługa techniczna Dni Starachowic PK.260.6.2022

Zaproszenie do złożenia oferty Kompleksowa obsługa techniczna Dni Starachowic 2022 PK.260.6.2022

Rider KAYAH THE BEST

RIDER SMOLASTY_DJ_2021

Rider Techniczny_OSTR

Zał. Mapa Imprezy – Teren rekreacyjny przy basenie

 Termin składnia ofert 14.06.2022 godz. 10.00

 

Dokumenty dotyczące postepowania pn:

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kompleksowa obsługa Starachowickiej Gali Disco Polo

Informacja z otwarcia ofert Kompleksowa obsługa techniczna Starachowickiej Gali Disco Polo PK.260.5.2022

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obslugę techniczną Starachowickiej Gali Disco Polo PK.260.5.2022

Rider koncertowy D-bomb

Rider Mily Pan

Rider techniczny MASTERS

 

 

Zmiana w Zaproszeniu do złożenia oferty nr PK 260.4.2022 Kompleksowa obsługa techniczna Dni Starachowic 2022

Zaproszenie do złożenia oferty PK.260.4.2022 Kompleksowa obsługa techniczna Dni Starachowic 2022

Zał. Mapa Imprezy – Plac rekreacyjny 

RIDER SMOLASTY_DJ_2021

Rider KAYAH THE BEST

Rider Techniczny_OSTR

Rider MEZO DJ 2022

 

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO

I VIDEO, DOSTAWA  PĘTLI INDUKCYJNEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA

I LICENCJI ORAZ ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

 Oznaczenie sprawy: PK.260.2.2022

Projekt grantowy Cyfrowy Park Kultury (umowa o powierzenie grantu
nr 61/2021/KCDK) w ramach projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wyniku postepowania

PK 260.2.2022_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana na stronie WWW

Unieważnienie postepowania PK. 260.2.2022 Park Kultury

Informacja z otwarcia ofert PK 260.2.260

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców-1, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia-1 25.03.2022

Przedlużenie terminu składania ofert 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie o zamówieniu BZP ezamowienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

SWZ – Konwersja cyfrowa

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 4 A- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 4 B- Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5 wykaz dostaw i usług

Załącznik nr 6 informacja dot. miniportalu

Załącznik nr 7 Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

 

 

Informacja-o-udzieleniu-zamówienia-PK.260.3.2021

Informacja o udzieleniu zamówienia PK.260.1.2022

Plan zamówień publicznych na rok 2022 Park Kultury