ETNO blender to dwudniowy festiwal miejskiego folkloru przedwojennych Starachowic (miasteczka Wierzbnik). Zaprezentujemy również kulturę Żydów polskich – drugiej pod względem liczebności mniejszości kulturowej i etnicznej przedwojennego Wierzbnika oraz kulturę romską z całym jej kolorytem i niepowtarzalnością wędrujących przez świętokrzyską ziemię taborów cygańskich.
Projekt  uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023 w wysokości 63 tysięcy złotych.

Celem zadania  ETNO blender jest między innymi wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i upowszechnianie wiedzy na temat historycznej, kulturowej, etnicznej przeszłości miasta Starachowice oraz przywrócenie pamięci o wielokulturowości naszego miasta. Celem jest również zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób na przestrzeni lat procesy cywilizacyjne wpływały na zmianę regionalnych i lokalnych tradycji. Celem  jest też popularyzacja wiedzy na temat bogactwa kulturalnego naszego miasta zarówno wśród mieszkańców jak i przyjezdnych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez organizację festiwalu, który zaprezentuje żywe jak i zanikające zjawiska kultury i lokalnej tradycji. W ramach dwudniowego festiwalu odbędzie się 11 koncertów i 10 warsztatów, w tym między innymi zabawy miejskie, uliczne i podwórkowe, wycinanki świętokrzyskie, taniec romski i żydowski, kulinaria czy spacery historyczne.

Festiwal odbędzie się w Amfiteatrze w Parku Miejskim 15 i 16 lipca! Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Rezultatem realizacji zadania będą między innymi: popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji miejskiego i wiejskiego folkloru, twórcze wykorzystanie lokalnego potencjału wielu środowisk, które kultywują lokalne, regionalne i etniczne tradycje,  aktywizacja i integracja społeczności nakierowana na historię, wielokulturowość i tradycję oraz  wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu.

Projekt ETNO blender dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.

Kwota dofinansowania to 63000 złotych

https://parkkultury.starachowice.eu/etno-blender-w-amfiteatrze/