Standardy Ochrony Małoletnich w Parku Kultury w Starachowicach wersja pełna

Uchwała w spr. zmiany nazwy na Park Kultury
Uchwała w spr. statutu Parku Kultury
Uchwała w spr. przejęcia zadań
Raport z konsultacji społecznych
Regulamin Starachowickiego Kina Plenerowego w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID
Zasady bezpieczeństwa w kinie
Zgoda na udostępnienie danych Park Kultury
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Zarządzenie nr 15 regulamin zamówień
Amfiteatr – regulamin

Cennik opłat za zajęcia artystyczne

Konto bankowe Parku Kultury do wpłat za zajęcia