Obecny gmach Parku Kultury (dawniej Zakładowy Dom Kultury, Starachowickie Centrum Kultury) został wybudowany według przedwojennego projektu architektonicznego, wyłonionego w konkursie w 1938r. na zlecenie Starachowickiego Towarzystwa Zakładów Górniczych. Początkowo miał nosić nazwę Dom Społeczny. Gdy wybuchła II wojna światowa budynek był w stanie surowym. Po wojnie, w 1947r. Zakłady Starachowickie kontynuowały budowę. Uroczyste otwarcie instytucji, którą nazwano Zakładowy Dom Kultury odbyło się 1 maja 1950r. Dom Kultury działał pod patronatem Zakładu Starachowickiego (późniejszej Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star”).
Budynek jest efektownie usytuowany na zboczu w pobliżu parku i na tle parkowo – leśnej zieleni. Stanowił od lat 50 – tych ubiegłego wieku znak miasta. O przepiękną zieleń i nasadzenia wokół budynku dbał w tych czasach Tadeusz Bilicz – zatrudniony od lat 60 – tych w FSC jako „doradca fachowy terenów zielonych”.
Podstawowe zadania jakie realizował Zakładowy Dom Kultury to przede wszystkim organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze (zespoły, grupy tematyczne) oraz różnorodnych form edukacji kulturalnej, wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt narodowych oraz uroczystości miejskich, a także różnych form aktywizujących mieszkańców. W ZDK prężnie działały zespoły taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które brały udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich, nie raz zyskując ogromna popularność.
Dyrektorzy ZDK to: Zdzisław Krywko (1950 do 1981), Jerzy Wąsala od (1981 do 1987) i Bogdan Kolbus (od 1987 do 1990).
Starachowickie Centrum Kultury zostało powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 1995r. Do statutowych zadań SCK należały m.in. edukacja kulturalna ale też społeczna, proekologiczna, historyczna, regionalna oraz upowszechnianie profesjonalnych form różnych dyscyplin sztuki (min. wystawy, koncerty, spektakle), upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności, stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej, informacja kulturalna, integracja środowiska artystycznego miasta, współpraca z innymi placówkami kultury, oświaty, stowarzyszeniami i organizacjami twórczymi.
Starachowickie Centrum Kultury stało się organizatorem licznych wydarzeń o randze ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, m.in. Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (koncerty takich sław jak Krzysztofa Pendereckiego czy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”), Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. SCK było też organizatorem wielu koncertów m.in. Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza, Piotra Machalicy, Grzegorza Turnaua, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Rybińskiego, Maryli Rodowicz, Michała Bajora, Edyty Gepert, Zbigniewa Jakubka, Anny Marii Jopek, Ani Wyszkoni, Cleo, zespołów: Kombi, Dżem, Banda i Wanda, Afromental, Blue Cafe, Voo Voo, oraz odczytów, spotkań autorskich, konferencji naukowych itd.
SCK aktywnie wspierał lokalnych artystów co owocowało wystawami m.in. Macieja Frankiewicza, Marcina Słowika – Wilczyńskiego, Wiesława Ochmana, Cezarego Wójtowicza, Mateusza Beźnica, Jarosława Kołodziejskiego.
SCK to także zespoły i sekcje, które na stałe znalazły swą siedzibę w budynku przy ul. Radomskiej 21, m.in. Studio Tańca „Takt” czy Zespół Pieśni i Tańca „Plejada”.
Dyrektorzy SCK to: Barbara Kurek (1998 do 2001), Bogdan Swat (2001 do 2006), Tomasz Kordeusz (2006 do 2016), Aneta Kordasiewicz (2017 do 2020), Agnieszka Lasek – Piwarska (od 2020).
Od 1 czerwca 2020 r. placówka kultury nosi nazwę Park Kultury. Nazwę zmieniono uchwałą Rady Miasta z dnia 22 maja 2020r. Do ekipy pracowników SCK dołączyli instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach i pod wspólną już nazwą realizują szeroko pojętą misję upowszechniania i popularyzowania kultury, stwarzania warunków do jej rozwoju, prowadzą działalność edukacji artystycznej.
Młodzieżowy Dom Kultury powstał w 1974r. jako Harcerski Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka miała wtedy swoją siedzibę w hufcu w Starachowicach. W latach 70 – tych w HMDK działały między innymi klub minikarowy, klub żeglarski, szachowy, turystyczny. Była pracownia radiotechniczna, plastyczna, zespoły wokalne, instrumentalne, teatralne, a przede wszystkim przez lata wielu wybitnych instruktorów, m.in. druhna Miłka Mazurkiewicz, Jerzy Orzechowski, Piotr Tota, Józef Sar, Paweł Wikiera oraz Janusz Skowron, Elżbieta Kaczor, Olga Garbacz – Kosior.
Z czasem zmieniały się siedziby i formy działalności MDK. Pracownie techniczne zastąpiono większą ilością pracowni artystycznych. MDK ostatnio mieścił się na parterze budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Glinianej 10A, proponował dzieciom i młodzieży zajęcia w około 30 kołach. W różnorodnych zajęciach w placówce uczestniczyło tygodniowo około 300 wychowanków – dzieci i młodzież z powiatu starachowickiego. W MDK działały między innymi: pracownia młodych twórców z teatrem „Wielokropek”, z zajęciami recytatorskimi, teatralnymi, dziennikarskimi, fotografią, świetlicą rękodzielniczą, pracownia wokalna, w której działał chór „Portamento”, Wokalne Studio Piosenki, zespół estradowy, „Kropeczki”, grupa „WiWaldi”, pracownia muzyczna, w której można było uczyć się grać na gitarze klasycznej lub elektrycznej, keyboardzie, flecie prostym, pianinie czy djembach. Działały zespoły rockowe. W pracowni plastycznej swoje talenty mogły szlifować już pięciolatki.
Od 2020 roku większość pracowni i instruktorów kontynuuje swoją pracę w Parku Kultury.
Dyrektorzy MDK: Leonard Weimann, Zbigniew Lewiński Zdzisława Franczyk. Najdłużej bo od 1981 do 2017 r. MDK kierowała Lidia Pokuszyńska. Kolejni dyrektorzy to Agnieszka Lasek – Piwarska, Krzysztof Stanik.
Obecnie w Parku Kultury działają następujące grupy, pracownie i zespoły: pracownie muzyczne i wokalne: Gitarowa Szkoła Rocka, zespoły rockowe, nauka gry na gitarze akustycznej, zespół gitarowy, zespół wokalny „WiWaldi”, nauka gry na keyboardzie, perkusji, Wokalne Studio Piosenki, pracowania piosenki poetyckiej, Akademia Chóralna; pracowania animacji poklatkowej, pracowania fotograficzna, pracowania recytatorska i teatralna, pracownia dziennikarska, pracowania rękodzieła i turystyki, Zespół Tańca i Inscenizacji „Plejada”, Studio Tańca Towarzyskiego „TAKT”, Teatr Muzyczny nad Kamienną „Starachowianie”, szkółka rzeźbiarska ( w okresie wypoczynku letniego i zimowego).
Park Kultury to placówka otwarta na wszelkie inicjatywy twórcze, kreatywne, artystyczne, chętnie współpracująca z innymi instytucjami, domami kultury, bibliotekami, instytucjami pozarządowymi, twórcami i kulturowymi aktywistami.

   Logo PK