„Starachowianie” Teatr Muzyczny Nad Kamienną z Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego od 2014 roku.

Honorową odznakę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, związki zawodowe, pracodawcy oraz instytucje, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.
Teatr Muzyczny nad Kamienną od wielu lat kształci swoją widownię i rozpowszechnia kulturę tańca wśród mieszkańców naszego regionu.
Nagrodę w imieniu całego zespołu odebrała instruktorka Małgorzata Wyderska.

Leave a Comment