Już w najbliższą niedzielę 25 października o godz. 17.00 w sali widowiskowej Parku Kultury odbędzie się gala inaugurująca Rok Kulturalny 2020/2021. W programie: wręczenie nagród Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka w dziedzinie kultury, wręczenie nagród dyrektora Parku Kultury, prezentacje artystyczne. Ze względu na pandemię możemy zaprosić jedynie 97 osób.
Zapisy na wydarzenie: 41 274 65 25. Gala odbędzie się w reżimie sanitarnym. Relację z wydarzenia będzie można obejrzeć na FB lub na stronie parkkultury.starachowice.eu 27.10.

REGULAMIN uczestnictwa w gali inaugurującej Rok Kulturalny 2020/2021 – 25.10.2020 godz. 17.00 – sala widowiskowa Parku Kultury.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia.

Organizatorem gali inaugurującej Rok Kulturalny 2020/2021 (zaplanowanej na 25.10.2020 godz. 17.00 sala widowiskowa Parku Kultury) jest Park Kultury w Starachowicach z siedzibą przy ul. Radomskiej 21, tel. 41 274 65 25, adres e-mail: starsck@poczta.onet.pl.

1.Wejście do Parku Kultury jest możliwe od strony ulicy Radomskiej (wejście główne). Przy wejściu znajduje się regulamin wydarzenia, uczestnictwo w nim jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niestosowanie się do niego może prowadzić do wyproszenia uczestnika z wydarzenia.

2. W kolejce do wejścia na salę widowiskową należy zachować 1.5 m dystansu od innych osób.

3. Przy wejściu na salę widowiskową odbywa się dezynfekcja dłoni, zbieranie danych kontaktowych i podpisywanie oświadczeń o stanie zdrowia. Wejście na teren Parku Kultury i salę widowiskową, możliwe jest tylko w maseczkach/przyłbicach po złożeniu przez każdego uczestnika spektaklu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika na galę.

4. Osoby niepełnoletnie mogę wejść na spektakl tylko pod opieka osoby dorosłej.

5. Obsługa będzie wskazywała miejsca siedzące, zgodne z nowymi rozporządzeniami i wymogami bezpieczeństwa. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób: •rodzic z dzieckiem, •opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, •osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

6. Na gali maksymalnie może być 25% publiczności czyli 97 osób.

7. Wszystkie osoby z obsługi pracują w przyłbicach lub maseczkach.

8. W łazience może przebywać 1 osoba.

9. Po zakończeniu gali wyjście z sali widowiskowej obędzie się przez wyjście boczne – obowiązująca odległość od innych osób wychodzących to 1,5 m.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeśli będą istniały co do tego przesłanki.

Leave a Comment