Klub Szachowy Gambit oraz Park Kultury wprowadzają do stałej oferty edukacyjnej cykl zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą Akademia Szachowa Umiejętności Praktycznych.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę od godziny 16.45 do godziny 19.45 w foyer Parku Kultury (parter). Spotkania rozpoczynać się będą częścią teoretyczną, a w drugim etapie prowadzone będzie szkolenie w formule turnieju. Każde zajęcia adresowane są dla innej grupy szachistów w układzie cyklicznym.
Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne w każdych zajęciach może wziąć udział maksymalnie 20 szachistów (członkowie Klubu Szachowego Gambit oraz amatorzy). Każdy uczestnik zajęć zobligowany jest do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa w Parku Kultury w Starachowicach na czas epidemii Covid-19” (wywieszone na drzwiach wejściowych). Zgłoszenia odbywają się poprzez adres: chessarbiter.com lub telefonicznie pod nr telefonu 602 770 251. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik zajęć proszony jest o dostarczenie:
oświadczenie o stanie zdrowia
oświadczenia rodo
Po zakończeniu każdych zajęć dla najlepszych szachistów przewidziane są trofea sportowe, a wszyscy uczestnicy zajęć biorą udział w losowaniu upominków.

Harmonogram zajęć:

1. 7 października 2020 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz starsi

2. 14 października 2020 – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych

3. 21 października 2020 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz starsi posiadający kategorię szachową

4. 28 października 2020 – uczniowie posiadający kategorię szachową

5. 4 listopada 2020 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz starsi

6. 18 listopada 2020 – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych

7. 25 listopada 2020- uczniowie posiadający kategorię szachową

8. 2 grudnia 2020 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz starsi

9. 9 grudnia 2020 – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych

10. 16 grudnia 2020 – uczniowie klas 0-VIII szkół podstawowych oraz starsi.

Zapraszamy!

Leave a Comment