Wystawa retrospektywna

fot. Jarosław Kołodziejski

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”.

Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje” jest  Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK  w Starachowicach. W 2020 roku odbyła się 14 edycja konkursu, który rokrocznie przyciąga autorów fotografii z całego kraju.

Od początku patronat nad konkursem sprawował starosta starachowicki a powiat starachowicki od i edycji współfinansuje organizację konkursu.

Przez dziesięć lat na konkurs wpłynęło kilkaset zdjęć. Fotografowie starali się uchwycić magię powiatu starachowickiego a znajdowali ją wszędzie wokół – w architekturze, wydarzeniach, faunie, florze. Po 14 latach widać, że zajrzeli w każdy zakamarek powiatu starachowickiego.  A gdy oglądamy fotografie, jakie wpłynęły na pierwsze edycje konkursu, widzimy, że zamknęli w kadrach nie tylko magię miejsca ale i czasu.

W organizacji konkursu Stowarzyszenie wspomagała zawsze pracownia fotograficzna Młodzieżowego Domu Kultury, od 2020 roku współrealizatorem konkursu jest Park Kultury.  Kolejno komisarzami konkursu i wystaw  byli Jerzy Orzechowski, Michał Piętak i Katarzyna Gritzmann.

Jerzy Orzechowski ( 1927 – 2020) był komisarzem konkursu i wystawy przed 10 lat. Nestor starachowickich fotografików, były instruktor fotografii Ś.p. Jerzy Orzechowskiw Komendzie Hufca ZHP Starachowice, współzałożyciel Koła Fotograficznego w Zakładowym Domu Kultury FSC, uczestnik wielu konkursów i wystaw fotograficznych, mistrz dla wielu pokoleń starachowickich fotografików. Pan Jerzy Orzechowski 40 lat pracował jako instruktor fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury. Pod jego okiem młodzież zdobywała umiejętności fotografii negatywowo-pozytywowej oraz cyfrowej, brała udział w wielu konkursach krajowych i zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Panie Jurku, dziękujemy! Ta retrospektywa jest dla Pana.

Wystawa prezentowana jest w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Zapraszamy na prezentację filmową.
https://youtu.be/3fhET-YW_SY

Zdjęcie otwierające –  laureat konkursu 2018 –  Jarosław Kolodziejski.

Dodaj komentarz