Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”.

Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia powiatu starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje” jest  Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK  w Starachowicach. W 2020 roku odbyła się 14 edycja konkursu, który rokrocznie przyciąga autorów fotografii z całego kraju.

Od początku patronat nad konkursem sprawował starosta starachowicki a powiat starachowicki od i edycji współfinansuje organizację konkursu.

Przez dziesięć lat na konkurs wpłynęło kilkaset zdjęć. Fotografowie starali się uchwycić magię powiatu starachowickiego a znajdowali ją wszędzie wokół – w architekturze, wydarzeniach, faunie, florze. Po 14 latach widać, że zajrzeli w każdy zakamarek powiatu starachowickiego.  A gdy oglądamy fotografie, jakie wpłynęły na pierwsze edycje konkursu, widzimy, że zamknęli w kadrach nie tylko magię miejsca ale i czasu.

W organizacji konkursu Stowarzyszenie wspomagała zawsze pracownia fotograficzna Młodzieżowego Domu Kultury, od 2020 roku współrealizatorem konkursu jest Park Kultury.  Kolejno komisarzami konkursu i wystaw  byli Jerzy Orzechowski, Michał Piętak i Katarzyna Gritzmann.

Jerzy Orzechowski ( 1927 – 2020) był komisarzem konkursu i wystawy przed 10 lat. Nestor starachowickich fotografików, były instruktor fotografii Ś.p. Jerzy Orzechowskiw Komendzie Hufca ZHP Starachowice, współzałożyciel Koła Fotograficznego w Zakładowym Domu Kultury FSC, uczestnik wielu konkursów i wystaw fotograficznych, mistrz dla wielu pokoleń starachowickich fotografików. Pan Jerzy Orzechowski 40 lat pracował jako instruktor fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury. Pod jego okiem młodzież zdobywała umiejętności fotografii negatywowo-pozytywowej oraz cyfrowej, brała udział w wielu konkursach krajowych i zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Panie Jurku, dziękujemy! Ta retrospektywa jest dla Pana.

Wystawa prezentowana jest w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Zapraszamy na prezentację filmową.
https://youtu.be/3fhET-YW_SY

Zdjęcie otwierające –  laureat konkursu 2018 –  Jarosław Kolodziejski.

Leave a Comment