Jak co roku wraz ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej – Obwód Świętokrzyski zapraszamy mieszkańców Starachowic do udziału w wydarzeniu WYKUS 2023.
 16 czerwca (piątek) Kielce, Starachowice
11:00 – Konferencja ,,80 rocznica powstania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury” i otwarcie wystawy pt. ,,Historia Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury”
 Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
ul. Wojska Polskiego 300 – Kielce
17:00 – Wieczór pieśni partyzanckiej i patriotycznej w wykonaniu dzieci oraz młodzieży przy Ławeczce ,,Halnego” w Starachowicach
 17 czerwca (sobota) – WYKUS
13:30 – Odjazd autobusu na Wykus z parkingu przy alei Armii Krajowej/ Na wprost Falowca – Starachowice
14:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku – odjazd autobusu na Wykus
15:15 Zebranie pocztów sztandarowych i grup zorganizowanych przy wejściu na Polanę Wykusową
16:00 – Podniesienie flagi na maszt, przywitanie zebranych:
Polowa Msza Święta w intencji mjr. ,,Nurta” i Jego Żołnierzy
Wręczenie Honorowych Policyjnych Odznak Zasługi im. ,,Ponurego”
Apel poległych i złożenie kwiatów
 18 czerwca (niedziela) – Wąchock
10:00 – Zebranie pocztów sztandarowych
10:30 – Msza Święta w intencji mjr. ,,Nurta” i Jego Żołnierzy
11:30 Defilada pod pomnikiem płk. ,,Ponurego” w Wąchocku
Apel Poległych
Złożenie Wiązanek
Defilada pocztów sztandarowych
Defilada pododdziałów wojskowych i grup zorganizowanych
 Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda