Porozmawiajmy o Starachowicach, porozmawiajmy o kulturze!

Zbieramy  pomysły  mieszkańców miasta na działania, które będą częścią Planu Rozwoju Lokalnego dla Starachowic –  dokumentu, który określi cele rozwojowe miasta na najbliższe lata.
Od 26 do 28 sierpnia na terenie miasta będą odbywać się spotkania dedykowane, skierowane do młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, seniorów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli kultury itp. Ideą spotkań jest zapoznanie uczestników z wynikami badań powstałych w procesie tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego oraz wypracowanie pomysłów działań dla Starachowic.

Serdecznie zapraszamy ludzi kultury, twórców, animatorów i wszystkich zainteresowanych na spotkanie 27 sierpnia (czwartek) na godzinę 16:00 do Sali widowiskowej Parku Kultury.
Trzeba się zgłosić! Jest limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń na spotkanie można dokonać wysyłając wiadomość na adres: m.zaborska@parkkultury.eu  lub zatelefonować: 41 274 65 25.

Leave a Comment