Już niedługo rozpoczynamy realizację niezwykłego projektu “Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią”
Modernistyczny budynek Parku Kultury stanie się przez okres najbliższego tygodnia przestrzenią artystycznych interwencji, polem do twórczej dyskusji na temat dziedzictwa i myśli modernizmu, jego roli w kształtowaniu współczesności.

W projekcie biorą udział m.n. przedstawiciele najważniejszych środowisk akademicko-artystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w tym: Wojciech Domagalski, grupa not a Number (Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz), Katarzyna Handzlik-Bąk, Maria Kiesner, Krzysztof Kula, Katarzyna Łyszkowska, Magdalena Leśniak, Teresa Ślusarek, Maciej Zdanowicz, Katarzyna Ziołowicz.
Patronat:
Fundacja ZW / Archiwum Natalii LL w Toruniu
Kielce Europejska Stolicy Kultury 2029 – Kandydat
Wystawy towarzyszące:
Międzynarodowy projekt kuratorski pt. Fullfiled Predictions / Spełniające się przepowiednie, wyłoniony w drodze otwartego naboru, organizowanego przez SGC International, prezentujący współczesną grafikę artystyczną
Wystawa studentów Pracowni struktur intermedialnych i mechanizmów widzenia Wydziału Sztuki UJK w Kielcach dr. Macieja Zdanowicza

Leave a Comment