Połączone chóry  „Portamento”  i  „Kamerton” wzięły udział w  Międzynarodowym Festiwalu w Macedonii Północnej. Chóry ze Starachowic były jedynymi reprezentantami  Polski, na tej edycji Festiwalu.

Pod koniec sierpnia w miejscowości Ochryda w Macedonii  Północnej odbywał Międzynarodowy Festiwal KOSTOSKI, w którym uczestniczył Chór „Portamento – Kamerton” działający w ramach Szkoły Chóralnej starachowickiego Parku Kultury.

Współorganizatorami  wyjazdu było Stowarzyszenie Promocji Talentów i Park Kultury, a wyjazd został dofinansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Starachowicki i Gminę Starachowice.

W festiwalu wzięły udział połączone siły Zespołu Wokalnego „Portamento” i Chóru Mieszanego „Kamerton”.

– Najważniejsze artystyczne wydarzenie organizator przewidział 27 sierpnia,   toteż po zakwaterowaniu trzeba było zebrać siły do próby – rozśpiewanie, ustawienie, kolejność utworów – wszystko bardzo ważne, reprezentowanie miasta, regionu, naszego kraju zobowiązuje więc musi być super dobrze!!! – relacjonuje Bożena Magdalena Mrózek, dyrygentka chórów –  Chór „Portamento – Kamerton” był jedynym reprezentantem Polski na tym festiwalu.

W programie festiwalu była między innymi parada uczestników głównymi ulicami Ochrydy. Polska flaga dumnie powiewała wśród radosnych okrzyków mieszkańców i turystów, którzy tłumnie odwiedzają to bardzo popularne miejsce.

– Wielkie wrażenie zrobiła na mieszkańcach Ochrydy i turystach  parada zespołów – wspominają uczestnicy – Obserwatorzy, widzowie z ogromną życzliwością oklaskiwali przechodzące z flagami i banerami zespoły. Najmilsze dla nas były spotkania z wiwatującymi, wypoczywającymi w Ochrydzie Polakami oraz powtarzające się na widok naszej flagi okrzyki Macedończyków – „Lewandowski”

Paradą zespoły dotarły do Amfiteatru, gdzie odbywał się koncert. Każdy zespół miał określony czas prezentacji – 20 minut. Chór „Portamento – Kamerton” zaprezentował bardzo zróżnicowany repertuar, który obejmował opracowania chóralne polskich pieśni ludowych i popularnych, m.in. „Szła dzieweczka do laseczka”, „Okienko w komorze”; utwory muzyki dawnej: „Cum decore”, „Tourdion”; muzyki popularnej: „Lollipop”, „Ada to nie wypada” oraz wesołą piosenkę afrykańską „Nginesi ponono”. Nie zabrakło również utworu, który wyrażał marzenia o wolnym i pokojowo żyjącym świecie „Dreaming”. Publiczność wysoko oceniła prezentacje chóru nagradzając każdy utwór brawami i owacją po zakończeniu występu.

W programie Festiwalu organizator zaplanował również zwiedzanie okolic Ochrydy oraz wyprawę statkiem do Monastyru Świętego Nauma.

Zadanie „Udział zespołów wokalnych „Kamerton” i „Portamento” w Międzynarodowym Festiwalu „Kostoski” w Ochrydzie w Macedonii została dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Starachowice i Gminę Starachowice.

Leave a Comment