Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja 2024

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. S.Staszica w Starachowicach zapraszają do udziału w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja 2024

Program uroczystości:

Piątek, 3 maja 2024r.

Kościół pw. Wszystkich Świętych, ul. Świętej Barbary 1

11.45 zbiórka pocztów sztandarowych na placu przed kościołem pw. Wszystkich Świętych
12.00 uroczysta msza w intencji Ojczyzny w oprawie społeczności II Liceum Ogólnokształcącego
12.50 przemarsz pod Pomnik Niepodległości

Pomnik Niepodległości, ul. Konstytucjai 3 Maja

13.00 uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości
okolicznościowe przemówienia, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy, program artystyczny w wykonaniu społeczności II Liceum Ogólnokształcącego
14.00 zakończenie uroczystości

Majowy Rajd Rowerowy

16.00 – Start – Parking przy Porcie Lubianka – teren osiedla Południe
17.00 – Meta – Półwysep Ognia – ognisko

Organizatorzy: Miasto Starachowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Kultury

Informujemy, że w czasie trwania przemarszu pod pomnik i uroczystości pod pomnikiem czasowo będzie zamnkięta droga na odcinku ul. Radomska – od kościoła Wszystkich Świętych do ul. Konstytucji 3 Maja – pomnik