W Amfiteatrze w Parku Miejskim odbył się Festyn BEZPIECZNE WAKACJE. Stop uzależnieniom
Byli z namiz nami:
Studio Tańca Fox
Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach
Klub Płetwonurków “Kalmar” Starachowice
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Starachowicach
• Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
• Powiatowa Straż Pożarna w Starachowicach
•  Straż Miejska w Starachowicach

 Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach.