• Założony w 1954 roku Zespół Pieśni i Tańca „STARACHOWIANIE”, zmieniając w w 1991 roku formułę działalności przyjął nazwę „TEATR MUZYCZNY NAD KAMIENNĄ” i otrzymał stałą siedzibę w Starachowickim Centrum Kultury. Zespół skupia amatorów – miłośników i entuzjastów tańca, śpiewu, folkloru i narodowych tradycji. Od początku swojego istnienia do dziś zachował charakter amatorski.
  W roku 2010 Zespół powrócił do swojej pierwotnej nazwy i nosi miano STARACHOWIANIE TEATR MUZYCZNY NAD KAMIENNĄ.
  W repertuarze zespołu znajdują się – układy choreograficzne tańców narodowych i ludowych oraz obrazki sceniczne związane z folklorem miejskim i biesiadnym.
  Teatr koncertował w wielu ośrodkach w kraju oraz w Belgii, Bułgarii, Niemczech, Rosji, Węgrzech, Słowacji, Ukrainie i Francji.
  Barwne bogate stroje, oryginalne przyśpiewki i dynamicznie wykonywany repertuar sprawia że występ teatru oczarowuje licznie zgromadzoną na każdym koncercie publiczność.
  W dorobku Teatru są m.in.: udział w Międzynarodowych Targach „Kultura – Turystyka” w Brukseli, koncerty w Strasburgu, Arrien oraz z okazji świąt państwowych i regionalnych, uroczystości patriotycznych i dożynkowych.
  Twórczość Teatru została została wysoko oceniona przez władze centralne, wojewódzkie i samorządowe o czym świadczą liczne odznaczenia i uhonorowania:
 • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 • Odznaki „Za zasługi dla Kielecczyzny” i Złota Związku Zawodowego Metalowców,
 • nagroda i dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Kieleckiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Starachowice oraz prestiżowe odznaczenie – Medal Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”.
  Zapraszamy osoby w wieku 18+, we wtorki (sala klubowa I piętro) i czwartki (sala baletowa III piętro) godz. 18.00-20.45.Zajęcia od października.Zapisy