Małgorzata Wyderska w 1974 r. rozpoczęła swą taneczną przygodę w Zespole Pieśni i Tańca „Starachowianie” przy Zakładowym Domu Kultury – obecnie Parku Kultury w Starachowicach. Z zespołem jest związana po dziś dzień.

Od sierpnia 2017 roku do czerwca 2022 pelniła funkcję wiceprezesa Fundacji ”Kukułeczka”, oraz była jego kierownikiem artystycznym i choreografem.

Od października 2018 roku jest instruktorem i menagerem Zespołu ,,Starachowianie”; od lutego 2019 roku prowadzi także zajęcia z zespołem ,,Skokotliwi” w Mostkach; w marcu 2019 roku podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pawłowie jako instruktor i choreograf zespołów: Mini Okrasa, Mała Okrasa, Duża Okrasa, Zespół Sołtyski, a od 2020 roku    jest też instruktorem i choreografem ZPiT ,,Godziembianie”. W roku 2020 zaczęła też współpracę z Zakrzewskim Domem Polskim – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, gdzie realizuje projekt ,,Kraina folklorem malowana. Od A do Z łączymy regiony” i prowadzi warsztaty edukacyjno – taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2020 roku, we współpracy z Bogusławem Sitkiem, wydała w formie opracowania opis 15 tańców świetokrzyskich ,,Wychodzimy z ziemi tej…”, w którym autorzy przypominają zapomniane już tańce Ziemi Świętokrzyskiej. To niezwykle ważna publikacja ukazująca niematerialne dziedzictwo ziemi świętokrzyskiej. OD 2023 roku rozpoczęła współpracę z ZPiT Ciekoty , oraz ZPiT Żeromszczyzna w Ciekotach , a także z ZPiT Sorbin.

Prowadzi zajęcia warsztatowo-seminaryjne; Bieliny- taniec ludowy i taniec świętokrzyski 2019r, „Obrzęd”-tradycje dożynkowe wsi świętokrzyskiej 2022r. W latach 2019-2020 wykładowca akademicki” UTrzelnia” Warszawsko-Bieliński UTW.

Małgorzata Wyderska jest nie tylko animatorem kultury, ale także regionalistką i folklorystką,  która wszystkie swoje działania kieruje od lat ku poznaniu i upamiętnieniu lokalnej kultury.

Z powodzeniem kreuje wspaniale barwne koncerty i widowiska taneczne, które uświetniają działania plenerowe instytucji, imprezy miejskie i powiatowe.

Pani Małgorzata Wyderska absolwentka WSOŚ w Radomiu, nieustannie się szkoli i poszerza swoją wiedzę z zakresu etnologii i etnografii. Skończyła m.in. dwuletni kurs na Instruktora Tańca Ludowego w Krakowie oraz podyplomowy ,,Kurs pedagogiczny dla nauczycieli z wyższym wykształceniem – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe” w Kielcach,

Liczne  warsztaty w ramach Kongresu Kultury Regionów i Ogólnopolskich Warsztatów dla Instruktorów Tańca i Tancerzy Murzasichle. Szkolenia w ramach; XX Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie z zakresu tańca ludowego ,,Tańce Przyjaciół” Folklor Bułgarii, Tajlandii, Estonii, Ukrainy – Nowy Sącz 2018,  Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej – Kielce 2018 – ,,Projektuj z dzieałmi. Edukacja kulturowa w praktyce”, XLI Ogólnopolskie Warsztaty dla Instruktorów Tańca i Tancerzy Murzasichle 2017 – Folklor Ziemi Opoczynskiej. Uzyskała również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ,,Myśl pozytywnie” – rola zdrowia psychicznego w rozwoju dziecka i młodego człowieka – Chęciny 2018. Posiada certyfikat opiekuna wypoczynku wakacyjnego, który uzyskała w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach (2017 rok). Brała udział w Międzynarodowej Konferencji Folklor dziecięcy – między tradycją a współczesnością” przy 26 Międzynarodowym Festiwalu Szkolenia w ramach IV Kongresu Kultury Regionów „Dziedzictwo – siewcy, orędownicy, kreatorzy” – Nowy Sącz 2018.

Na przestrzeni swojej 50 – letniej pracy zdobyła nagrodę za całokształt pracy – Nagroda Prezydenta Miasta Starachowice 2019, a także nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Parku Kultury prowadzi Zespół Starachowianie Teatr Muzyczny nad Kamienną