Piotr Mrózek – muzyk, kompozytor, aranżer, instruktor zajęć wokalnych i gry na keyboardzie. Magister wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – instruktor muzyki z ponad 30 letnim stażem pracy. Inicjator wielu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

Wokalne Studio Piosenki

Nauka gry na keybordach