Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od lat 8, prowadzi je mgr Piotr Mrózek.
Śpiew to bardzo ekspresyjna forma muzyki. O korzyściach płynących z tej formy twórczości można by mówić wiele, ale uczęszczanie na zajęcia,udział w imprezach, wyjazdy na konkursy,festiwale,zdobywanie nagród i wyróżnień pozostaje w pamięci na całe życie, niejednokrotnie powodując dalsze kształcenie w tym kierunku.
Zajęcia we wtorki (14.00-19.00), czwartki (15.00-19.00) i piątki (14.00-19.00), pracownia nr 4.

Zapisy