Dokumenty placówki

Uchwała w spr. zmiany nazwy na Park Kultury
Uchwała w spr. statutu Parku Kultury
Uchwała w spr. przejęcia zadań
Raport z konsultacji społecznych
Procedury bezpieczeństwa Parku Kultury
Regulamin Starachowickiego Kina Plenerowego w czasie obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID
Zasady bezpieczeństwa w kinie
Zgoda na udostępnienie danych Park Kultury
Cennik opłat za zajecia artystyczne w Parku Kultury
Zarządzenie nr 32021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys
Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż kwota 130.000zł w Parku Kultury w Starachowicach