Waldemar Dziura – magister wychowania muzycznego, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, wokalista, instruktor rytmiki, instruktor muzyki z ponad 20 letnim stażem pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach.   Prowadzi  studium gitary akustycznej, zespół gitarowy oraz zespół wokalny „Wi-Waldi”.

Studio Gitary  WiWaldi