Zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 7 lat.
Uczestnicy pracują nad kulturą słowa, techniką mowy i interpretacją tekstów literackich. Efekty swojej pracy prezentują na konkursach recytatorskich w całym kraju.
Zajęcia we wtorki, 16.00-19.00 (sala 212 II piętro).

Zajęcia prowadzi Monika Kowalczyk-Kogut