Małgorzata Zaborska – kierowniczka działu administracyjnego.