Krzysztof Stanik – artysta muzyk – gitarzysta „rockendrolowy”, magister wychowania muzycznego, nauczyciel dyplomowany, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Podyplomowo studiował „informatykę i technologie informacyjne” na Wyższej Szkole Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach a także „realizację dźwięku” w Świętokrzyskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Od 1992r. do 2020r. instruktor muzyczny Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach gdzie zajmował się nauką gry na gitarze elektrycznej a także opiekował się rockowymi zespołami muzycznymi. Od 1 czerwca 2020r. zatrudniony w Parku Kultury jako starszy instruktor animacji kultury i edukacji artystycznej. Prowadzone sekcje to: Gitarowa szkoła rocka” oraz „Rockowe zespoły muzyczne”. Zapisy od 12 roku życia do nieskończoności. W wyjątkowych przypadkach zapisy również w młodszym wieku.

Gitarowa Szkoła Rocka zaprasza!