portret kobietyAlicja Andrzykowska – instruktor tańca, choreograf i od 1996 roku – kierownik artystyczny Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada” – zespołu, który zdobywa laury na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach tanecznych oraz koncertował w kraju i za granicą (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Ukraina). Założycielka, oraz członek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji “Plejada” Ukończyła kurs kwalifikacyjny drugiego stopnia z dziedziny tańca Ministerstwa Kultury i Sztuki – Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury oraz wiele kursów tanecznych.

Prowadzi zajęcia z Plejadą