Aleksandra SarzyńskaAleksandra Sarzyńska – kierownik działu animacji kultury instytucji kultury, animator kultury z 10 letnim stażem pracy. Absolwentka wydziału humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach – filologia polska i wiedza o kulturze. Organizator wydarzeń teatralnych i recytatorskich – w tym o zasięgu ogólnopolskim. Specjalista do spraw inscenizacji teatralnych, w tym inscenizacji historycznych. Koordynator i prowadzący amatorski Teatr Team, promotor działalności artystycznej i kultury w mieście.