Aleksandra Sarzyńska – Pajek kierownik działu animacji kultury i edukacji artystycznej, animator kultury z 14 letnim stażem pracy. Absolwentka wydziału humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach – filologia polska i wiedza o kulturze, obecnie uczy się w krakowskiej Face Art Make Up School. Organizator wydarzeń teatralnych i recytatorskich – w tym o zasięgu ogólnopolskim, specjalista do spraw inscenizacji teatralnych, w tym inscenizacji historycznych, koordynator i prowadząca amatorski Teatr Team.  Promotor działalności artystycznej i kultury w mieście, organizator imprez masowych i wydarzeń kameralnych.