Agnieszka Tworzewska – kierownik działu impresaryjnego placówki kultury, animator kultury z dwudziestoletnim stażem pracy, koordynator i organizator wielu wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych i reklamowych na terenie miasta i powiatu starachowickiego, w tym imprez o zasięgu międzynarodowym, specjalista do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez kulturalnych. Kierownik kina.