Radosław Płusa

Magister pedagogiki, specjalizacja pedagogika oświatowo – wychowawcza. Absolwent Wydziału Pedagogiki UW.Pracował w Spółdzielczym Domu Kultury oraz w Mlodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Instruktor z ponad 30letnim stażem.
Przewodnik Świętokrzyski terenowy. Przodownik Turystyki Pieszej i Górskiej. Prowadził kluby turystyczne: „Tytus”, „Pogubieńcy”.
Instruktor ZHP, podharcmistrz.
Interesuje się turystyką, historią, majsterkowaniem.
W Parku Kultury prowadzi pracownię turystyki oraz pracownię rękodzieła.