Szkoła chóralna

Zajęcia prowadzi dr Bożena Magdalena Mrózek.
Na zajęcia zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w wieku od lat 6 do 100.

Zespół Wokalny „Małe Portamento” – dziewczynki od 2 – 6 klasy szkoły podstawowej
zajęcia w środy od godz. 15:30 – 17:00 oraz w soboty od godz. 9:15 – 10:45,
– Chór Kameralny „Portamento” – dziewczęta od 7 klasy szkoły podstawowej do 2 klasy szkoły ponadpodstawowej zajęcia w piątki od godz. 15:30 – 18:00 oraz w soboty od godz. 11:00 – 14:15,
– Chór Mieszany „Kamerton” – osoby dorosłe, szczególne zaproszenie dla Panów zajęcia w poniedziałki od godz. 18:00 – 20:30,
– Chór Żeński „Kamerton” – zapraszamy Panie zajęcia w piątki od godz. 18:30 – 20:30.

 

Zapisy