Park Kultury w dniach 12.02.-31.03. 2021r. zorganizował dla mieszkańców Gminy Starachowice grę miejską pt. „Zakochaj się w Starachowicach”. Celem gry było przede wszystkim aktywizowanie mieszkańców Starachowic w każdym wieku, zachęcenie ich by w ten trudny czas, kiedy wciąż żyjemy w dobie pandemii koronawirusa, wyjść na spacer (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa), a przy okazji poznać historię miasta podaną w lekkiej zabawnej formie. Zadaniem uczestników było przejście wyznaczoną przez Organizatora trasą i  udzielenie odpowiedzi na zadane w regulaminie pytania – dokumentowane za pomocą zdjęć z aparatu lub telefonu komórkowego.
W naszej zabawie udział wzięło 30 uczestników w różnym wieku, począwszy od dzieci 4-letnich, poprzez dzieci ze szkół podstawowych, młodzież, dorosłych, na seniorach kończąc. Wszyscy uczestnicy w niewielkich grupkach rodzinnych lub przyjacielskich poprawnie rozwiązali zagadki, wszyscy spełnili też wymagania formalne. Nadesłane do nas odpowiedzi – zdjęcia z ich opisami były bardzo ciekawe i kreatywne. Dlatego jury po burzliwych obradach postanowiło nagrodzić WSZYSTKICH uczestników – za promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i podjęcie naszego wyzwania. Nasza gra ma charakter konkursu, a jak konkurs to upominki. Ich fundatorem jest Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach, której składamy serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc w przygotowaniu konkursu. O odbiorze nagród poinformujemy wszystkich telefonicznie i  przekażemy je z z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. A na zakończenie-prezentacja Waszych zdjęć – odpowiedzi! Dziękujemy Wam serdecznie!
https://youtu.be/qC_ASmqsWAY

Starachowice, 08.04.2021r.
PROTOKÓŁ
jury z rozstrzygnięcia gry miejskiej „Zakochaj się w Starachowicach”.
Starachowice, Park Kultury

Jury w składzie:
Agnieszka Lasek-Piwarska – dyrektor Parku Kultury w Starachowicach,
Agnieszka Tworzewska – kierownik działu impresaryjnego Parku Kultury w Starachowicach,
Małgorzata Zaborska – kierownik administracyjny Parku Kultury w Starachowicach;
po sprawdzeniu wszystkich 30 nadesłanych prac (zdjęć wraz z odpowiedziami), uznało, że zawierają one oprawne odpowiedzi i spełniają wymogi formalne. Poprawne odpowiedzi to: odległość od Muzeum Przyrody i Techniki do Lipia – 5,6km, sentencja na kapliczce Św. Barbary – „Święta Barbaro, módl się za nami!”, długość całkowita Stara 266 – 6820mm, oraz fotografie ławeczki przed Parkiem Kultury, symbolu Stara na tablicy w Parku Miejskim oraz plakatu autorstwa R. Kowalika na przystankach miejskich.
Jury postanowiło za kreatywności i promowanie zdrowego trybu życia (spacery, wycieczki) uhonorować upominkami WSZYSTKICH uczestników gry. A są to:
Agnieszka Machowska i Madzia Machowska
Magdalena Tuz-Zieja, Pola Zieja i Katarzyna Sasak
Sandra Hoffmann i Aneta Szlęzak
Iwona Jakubowska, Wiktoria Jakubowska i Marysia Jakubowska
Amelia Giemza, Paulina Zając i Hubert Jaszewski
Jakub Rachtan i Danuta Rachtan
Wiktoria Majcher
Angelika Fąfara i Jakub Fąfara
Agata Wzorek, Jakub Wzorek i Antoni Wzorek
Anna Rojek, Magdalena Franecka, Filip Franecki i Piotr Franecki
Robert Wołczyk i Jan Wołczyk
Katarzyna Suwalska – Latała i Nina Latała
Kornelia Lipiec.
Jury podkreśla, że werdykt był jednogłośny, a poziom wszystkich nadesłanych prac wysoki. Jury gratuluje nagrodzonym, a serdeczne podziękowania skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach za ufundowanie wspaniałych upominków.

Leave a Comment