Jury w składzie:
Maciej Szwed – artysta fotograf – przewodniczący
Elżbieta Jabłońska – Artysta plastyk
Andrzej Staśkowiak – fotograf
postanowiło przyznać:

 • pierwsze miejsce – Aneta Marciniak – nagroda 750 zł
 • drugie miejsce – Agnieszka Fąfara -nagroda 550 zł
 • trzecie miejsce – Aldona Bałtowska – Jagieła – 300 zł
 • wyróżnienie – Dorota Jabłońska –nagroda 200 zł
  Ponadto Jury przyznało wyróżnienia specjalnego dla młodego fotografa, otrzymał je, wraz z nagrodą 200zł, Dominik Telec.
  Na konkurs nadesłano 63 prace.
  Przy ocenie Jury brało pod uwagę zgodność z tematem, estetykę, technikę i jakość wykonania oraz walory artystyczne. Werdykt Jury był jednogłośny. Jury podkreślało wykazanie się przez uczestników sztuką obserwacji i wrażliwością na otaczające nas piękno z uwzględnieniem tematu przewodniego konkursu.
  Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach oraz Park Kultury w Starachowicach.
  Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Starachowicki.Zapraszamy do obejrzenia filmowego wernisażu: https://youtu.be/HsTnyot75aU

Leave a Comment