Szanowni Państwo!
Na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z epidemią koronawirusa i obostrzenia jakie wprowadza rząd. Na dzień dzisiejszy informujemy, iż planowany na 16 października spektakl “Wiśniowy sad” Teatru im. S. Żeromskiego z Kielc odbędzie się zgodnie z planem o godzinie 18.00.

Sprzedaż biletów na spektakl ruszyła przed wprowadzeniem na terenie Polski żółtej strefy, dlatego zasady uczestnictwa wydarzeniu ulegają zmianie  – możemy zaprosić 25% publiczności, miejsca wykupione nie będą obowiązywać – będziemy Państwu wskazywać miejsca siedzące zgodnie z obowiązującym limitem osób na sali, rezerwacje internetowe i telefoniczne zostają anulowane, wejście na spektakl możliwe będzie w maseczce/przyłbicy, po dezynfekcji rąk i podaniu danych osobowych i kontaktowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w spektaklu. Wspólnie dbajmy o swoje zdrowie!

REGULAMIN
uczestnictwa w spektaklu WIŚNIOWY SAD – 16.10. godz. 18.00 Park Kultury.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia.

Organizatorem spektaklu WIŚNIOWY SAD (zaplanowanego na 16.10.2020 godz. 18,00 sala widowiskowa Parku Kultury) jest Park Kultury w Starachowicach z siedzibą przy ul. Radomskiej 21, tel. 41 274 65 25, adres e-mail: starsck@poczta.onet.pl.

1.Wejście do Parku Kultury jest możliwe od strony ulicy Radomskiej (wejście główne). Przy wejściu znajduje się regulamin wydarzenia, uczestnictwo w nim jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niestosowanie się do niego może prowadzić do wyproszenia uczestnika z wydarzenia.

2. W kolejce do wejścia na salę widowiskową należy zachować 1.5 m dystansu od innych osób.

3. Przy wejściach na salę widowiskową (czynne będą dwa wejścia) odbywa się dezynfekcja dłoni, zbieranie danych kontaktowych i podpisywanie oświadczeń o stanie zdrowia. Wejście na teren Parku Kultury i salę widowiskową, możliwe jest tylko w maseczkach/przyłbicach po złożeniu przez każdego uczestnika spektaklu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika spektaklu.

4. Osoby niepełnoletnie mogę wejść na spektakl tylko pod opieka osoby dorosłej.

5. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi. Wykupione przed ogłoszeniem „żółtej strefy” miejsca nie obowiązują – obsługa będzie wskazywała miejsca siedzące, zgodne z nowymi rozporządzeniami i wymogami bezpieczeństwa. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób: •rodzic z dzieckiem, •opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, •osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

6. Na spektaklu maksymalnie może być 25% publiczności czyli 98 osób. Rezerwacje internetowe i telefoniczne zostają anulowane.

7. Wszystkie osoby z obsługi pracują w przyłbicach lub maseczkach.

8. Po wydarzeniu nie ma możliwości zorganizowania spotkania z artystami.

9. W łazience może przebywać 1 osoba.

10. Po zakończeniu spektaklu wyjście z sali widowiskowej obędzie się przez wyjście boczne – obowiązująca odległość od innych osób wychodzących to 1,5 m.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeśli będą istniały co do tego przesłanki.

Leave a Comment