Zapraszamy na wernisaż wystaw “JANUSZ SKOWRON. WYBRANE PRACE NA PAPIERZE” – prezentowanej w Parku Kultury oraz “MANHATTAN. ZBLIŻENIA, ODDALENIA.” – prezentowanej w G.H. Skałka.

Janusz Skowron urodził się 24 czerwca 1958 r. w Kolbuszowej. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara (1976). W latach 1977–1981 studiował sztukę w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z grafiki u Danuty Kołwzan-Nowickiej w 1983 r.), po czym osiadł na osiem lat w Starachowicach, gdzie pracował w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor ds. plastycznych. Od 1989 r. mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Brał udział w ponad 300 wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. we Francji, Niemczech, Danii, na Ukrainie, Czechach, Węgrzech, w Chinach, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Od wielu lat promuje w Nowym Jorku sztukę artystów z Polski i nie tylko. Uprawia malarstwo, grafikę, ilustrację, rysunek i fotografię. Jest m.in. współzałożycielem lubelskiej Galerii KONT (1978) i nowojorskiej Shtooka Gallery (2006). W latach 2007–2017 zorganizował 125 wystaw w stworzonej przez siebie galerii sztuki w kawiarni „Starbucks” (Brooklyn). W 2013 r. założył A.R Gallery, w której w ciągu sześciu lat zorganizował 55 ekspozycji. W 2008 r. był współorganizatorem i uczestnikiem międzynarodowej wystawy „Entropy of Art”, a w 2011 r. pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych pokazów sztuki na papierze „Transformations”. Od 1999 r. prezentuje swoje prace wraz z międzynarodową multimedialną formacją Emotionalists Artists Group. Jest członkiem: Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku (dyrektor Rady Instytutu od 2015 r.), Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (od 1998 r.) i Grupy Twórców „Złota Linia” (od 2018). W latach 2002–2010 był koordynatorem Klubu Seniora „Krakus”, działającego przy Centrum Polsko-Słowiańskim w Nowym Jorku. Także opiekunem Klubu Poetów „Telimena”, z którym redagował wydanie kilku tomików wierszy i prozy. W 2013 r. był współzałożycielem Klubu „Amber Health” w Nowym Jorku i jego dyrektorem do 2019 r. Jego rysunki i ilustracje zostały zamieszczone w wielu książkach, m.in. w tłumaczonych przez Mariana Polaka-Chlabicza „33 najpiękniejsze wiersze miłosne” Bolesława Leśmiana (2011), „Marvellations” Bolesława Leśmiana (2014) i „Dwudzieścia wierszy miłosnych i jedna pieśń rozpaczy” Pablo Nerudy (2012). Wspólnie z żoną Anną napisali i wydali dwie książki: „Podróż z biletem szczęścia” (2014) i „Z trzynastego piętra. Szkice nowojorskie” (2017). Przez kilka lat jego ilustracje zamieszczał polonijny tygodnik „Kurier Plus”, zaś felietony: miesięcznik „Przegląd Kolbuszowski” i magazyn „Radostowa”. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W uznaniu osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, popularyzacji sztuki polskiej i działalności charytatywnej Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznał mu Ignacy Paderewski Arts and Music Medal. Żona Anna, dwóch synów.

Leave a Comment