Już w najbliższą niedzielę w ramach Dni Muzyki Organowej zaprezentuje się Trio Finesis – 23 października (niedziela) godz. 19.00 (Kościół p.w. Wszystkich Świętych ul. Św. Barbary 1 w Starachowicach).
PAULINA TKACZYK  – leader zespołu.
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.  Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu Prof.
Bogumiły Gizbert-Studnickiej oraz Hochschule für Musik we Freiburgu w klasie klawesynu i pianoforte Prof. Roberta Hilla (dyplomy z  wyróżnieniem). Ukończyła również studia podyplomowe
w Hochschule für Musik und Theater w Monachium w klasie klawesynu Prof. Christine Schornsheim uzyskując Dyplom Koncertowy. Studiowała także grę na flecie barokowym traverso u
Prof. Karla Kaisera oraz u Prof. Michaela Schmidta-Casdorffa. Swoje umiejętności rozwijała na wielu mistrzowskich  kursach klawesynowych i fletowych. Pracowała wtedy pod kierunkiem
takich profesorów jak: H. Dreyfus, K. Gilbert, C. Tilney, B. van Asperen, R. Kohnen, J. Christensen, I. Wjuniski, W. Kłosiewicz, B. Kuijken, J. Ogg, R. Brown. W 2003 roku zdobyła
wyróżnienie na Konkursie Klawesynowym Wyższych Uczelni Niemieckich w Saarbrücken. Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymała Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa,
dwukrotnie Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP “Młoda Polska”,
Stypendium DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst. W 2002 roku założyła zespół “Cantica Sacra”, następnie “Musica Graziosa” oraz “Finesis Trio” w 2008 roku.
Współpracuje również z wieloma zespołami polskimi i zagranicznymi. Prowadzi kursy i wykłady poświęcone wykonawstwu muzyki dawnej. W obszarze jej zainteresowań repertuarowych
znajduje się także muzyka współczesna. Koncertuje jako klawesynistka, pianistka i flecistka w kraju i za granicą. Brała udział w wielu prestiżowych festiwalach i koncertach w Polsce, Francji,
Niemczech, Słowacji i Szwajcarii – były to między innymi: XXIX Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, XIII Ogólnopolski Festiwal “Tydzień Talentów w Tarnowie”, Tynieckie Recitale
Organowe, Muzyka w Starym Klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, “Tempus Paschale” w Lublinie, Gliwicki Festiwal Bachowski, III Festiwal Cichej Muzyki w Toruniu, 32 Międzynarodowy
Festiwal “Muzyka w Starym Krakowie”, XIX Festiwal Muzyki Dawnej w Zamku Królewskim w Warszawie, XI Międzynarodowy Festiwal Organowy w Zakopanem, XVI i XVII
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie, “Letnie Podgórskie Koncerty” w Krakowie, VIII Festiwal “Muzyka na Szczytach”, XIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wasilkowie, Mikołowskie Dni Muzyki, V Międzynarodowy Festiwal “Polart”, Festiwal im. G. G. Gorczyckiego,
XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Jędrzejowie, koncerty w cyklu “Wieczory Wawelskie” oraz wielokrotnie w festiwalach: “Młodzi Artyści w Krakowie”,
Dni Bachowskie, Festiwal de Musique Baroque d’Auvergne  (Francja). W swoim dorobku fonograficznym posiada cztery płyty.

KATARZYNA PUCH – sopran
Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Henryki Januszewskiej-Stańczyk. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i zagranicą,
biorąc udział m.in.: w Festival de Musique Baroque d’Auvergne (Francja), Festiwalu Polskiej Muzyki Organowej i Kameralnej w Nitrze (Słowacja), Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku
Królewskim w Warszawie oraz Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej. Regularnie doskonali swój warsztat wokalny, biorąc udział w kursach mistrzowskich “Voice, Body and
Spirit in Balance”, prowadzonych przez prof. J. Niziołka. Uczestniczyła także w kursach dotyczących interpretacji pieśni niemieckiej, czeskiej arii oraz muzyki epoki baroku.
Brała udział w wykonaniach polskiej prapremiery Opery żebraczej J. Gay’a (w Teatrze w Bytomiu) oraz opery Suor Angelica (reż. W. Ochman, kier. muz. M. Klauza w Operze Śląskiej w Bytomiu). Odtwórczyni głównej roli w spektaklu Dom Bernardy Alba G. Lorca (reż. J. Głybin,
w ramach Dni Muzyki Wokalnej w Akademii Muzycznej w Katowicach). Istotnym obszarem jej działalności koncertowej jest współpraca z Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz  z Operą
Krakowską, z którymi koncertowała m.in.: w ramach Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Festiwalu „Warszawska Jesień”, Edinburgh International Festival (Szkocja), Festiwalu w Konstanz
(Niemcy), XIX Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Brała udział w prawykonaniu dzieła
J.A.P. Kaczmarka Universa – Opera Otwarta, skomponowanego na jubileusz 650-lecia UJ. Na swoim koncie ma również nagrania z Chórem Polskiego Radia (2013, 2014).

MAŁGORZATA WŁODARCZYK – gitara, lutnia
Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie gitary dra hab. Michała Nagy’a. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w tej samej klasie.
Studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka. Obecnie doktorantka dr hab. Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie, w dyscyplinie instrumentalistyka.
Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów, m.in.: M. Dylla, J. Held, C. Marchione. Prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą,
występując w ramach: Festival de Musique Baroque d’Auvergne (Francja), Festiwalu Polskiej Muzyki Organowej i Kameralnej w Nitrze (Słowacja), Zichyho Palác w Bratysławie (Słowacja),
Bezirksmuseum w Wiedniu (Austria), XIV Letnich Koncertach Muzyki Organowej i Kameralnej w Limanowej, Letnich Podgórskich Koncertach oraz Podgórskiej Jesieni Kulturalnej w Krakowie.

tłumaczenie na język ukraiński:

Уже цієї неділі зможемо познайомитись з тріо Finesis – 23 жовтня (неділя) о 19 годині (Церква Всіх Святих вул. Святої Варвари, 1 в Стараховіце).

ПАУЛІНА ТКАЧИК – керівник гурту.
Доктор музичного мистецтва з художньої дисципліни інструменталізм.  Випускниця Академії музики в Кракові по класу клавесина проф. Bogumiła Gizbert-Studnicka та Hochschule für Musik у Фрайбурзі у класі клавесина та фортепіано професора Роберта Хілла (дипломи з відзнакою). Також закінчила аспірантуру. В Hochschule für Musik und Theater в Мюнхені в класі клавесина, під керівництвом  проф. Крістін Шорнсхайм отримала концертний диплом. Вона також вивчала барокову флейту у проф.Карл Кайзер і проф. Міхаель Шмідт-Касдорфф. Свої навички вона розвивала на багатьох майстер-класах з клавесина і флейти. Пауліна працювала під керівництвом професорів:  H. Dreyfus, K. Gilbert, C. Tilney, B. van Asperen, R. Kohnen, J. Christensen, I. Wjuniski, W. Kłosiewicz, B. Kuijken, J. Ogg, R. Brown
В 2003 р завоювала відзнаку на конкурсі клавесинів німецьких університетів Saarbrücken. За особливі мистецькі досягнення отримала Освітню премію міста Кракова, двічі Творчу стипендія міста Кракова, “Sapere Auso” Стипендіального фонду Малопольської, стипендію Міністра культури та національної спадщини Республіки Польща “Молода Польща”,
Стипендія DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst. У 2002 році заснувала гурт «Cantica Sacra», потім «Musica Graziosa» і «Finesis Trio» в 2008р. Вона також співпрацює з багатьма польськими та іноземними гуртами, проводить курси і лекції, присвячені виконанню ранньої музики. У сфері її репертуару інтерес і до сучасної музики. Вона дає концерти як клавесиністка, піаністка і флейтистка в Польщі і за кордоном. Брала участь у багатьох престижних фестивалях і концертах в Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини та Швейцарії – такими були, зокрема: XXIX фестиваль польського фортепіано в Слупську, XIII Національний фестиваль Органу в Закопане, XVI і XVI Міжнародний фестиваль органної та камерної музики в Ольштині, «Літні підгурські концерти» у Кракові, VIII фестиваль «Музика на вершинах», XIII Міжнародний Фестиваль камерної та органної музики у Василькові, Дні музики Міковува, V Міжнародний фестиваль «Полярт», фестиваль імені Г. Г. Горчицького,
XXIII Міжнародний фестиваль камерної та органної музики в Єджеві, концерти в серії «Вавельські вечори» і багато разів на фестивалях: «Молоді артисти в Кракові», Дні Баха, Фестиваль бароко де Мусік д’Овернь (Франція). Її фонографічний вихід включає чотири альбоми.

КАТАЖИНА ПУЧ – сопрано
Випускниця вокально-акторського відділення Музичної академії в Катовіце в класі проф. Генрики Янушевської-Станчик. Дає концерти як солістка і камерний музикант в Польщі і за кордоном, приймала участь m.in: Musique Baroque d’Auvergne (Франція), Фестиваль польської органної та камерної музики в Нітрі (Словаччина), Фестиваль ранньої музики в Королівському Замку у Варшаві та Міжнародне десятиліття органної музики. Регулярно вдосконалює вокальну майстерність, беручи участь у майстер-класах «Голос, тіло та
Дух у рівновазі», очолюваний проф. Й.Нізіолеком. Також брала участь в курсах з інтерпретації німецьких пісень, чеських арій і музики епохи бароко. Брала участь у виставах польської прем’єри «Жебрацької опери» Й. Гея (в Театрі в Битомі) та опери «Суор Анжеліка» (режисер В. Очман, режисер М. Клауза в Сілезькій опері в Битомі). Зіграла головну роль у виставі «Дом Бернарді Альба» Г. Лорки (реж. Й. Глибін, в рамках Днів вокальної музики в Академії музики в Катовіце). Важливим напрямком її концертної діяльності є співпраця з хором Польського радіо у Кракові та Оперою, з якими давала концерти в рамках фестивалю Людвіга ван Бетховена, фестивалю «Варшавська осінь», Единбурзького міжнародного фестивалю (Шотландія), фестивалю в Констанці(Німеччина), XIX Літній фестиваль Краківської опери, Фестиваль польської музики в Кракові, Фестиваль кіномузики в Кракові. Вона взяла участь у прем’єрі твору J.A.P. Kaczmarek Universa – Відкрита опера, написана до 650-річчя Ягеллонського університету. Вона також записувався з хором Польського радіо (2013, 2014).

MAŁGORZATA WŁODARCZYK — гітара, лютня
Випускниця Академії музики в Кракові на інструментальному факультеті в класі гітари доктора Міхала Надя. У 2015 році закінчила аспірантуру цього ж класу. Вона також вивчала лютню у Єжи Жака. В даний час вона є аспіранткою доктора Ренати Желовської-Оржеховської в Академії музики в Кракові, з дисципліни інструментальних студій.
Працювала під керівництвом видатних гітаристів і лютністів, таких як: М. Ділла, Дж. Веде  Має концертну діяльність як солістка і камерний музикант в Польщі та за кордоном виступи в рамках: Musique Baroque d’Auvergne (Франція), Фестивалю польської органної та камерної музики в Нітрі (Словаччина), Zichyho Palác в Братиславі (Словаччина), Bezirksmuseum у Відні (Австрія), XIV літні концерти органної та камерної музики в Лімановій, літні концерти Подгурзе та культурна осінь Подгурзе у Кракові.

Leave a Comment