Witamy w kolejnym odcinku.
Tym razem z cyklu „Wprawka tygodnia” prezentujemy FIVE STROKE ROLL – to w wolnym tłumaczeniu pięć uderzeń rolowanych, czyli opartych na dwójkach (dwóch uderzeniach jedną ręką).
Wszystkie rudimenty ROLL składają się z odpowiedniej ilości dwójek i jednej jedynki (wyjątkiem tutaj jest 10 STROKE ROLL, który ma dwie jedynki).

5 STROKE ROLL utworzony jest z dwóch dwójek i jedynki (2+2+1). Dwa uderzenia z prawej, dwa uderzenia z lewej i jedno z prawej, po czym powtarzamy zagrywkę od przeciwnej ręki.

Poniżej podstawowe zagranie 5 STROKE ROLL w metrum 2/4 z akcentem na ostatnią nutę z grupy w notacji na trzy sposoby. Uważamy na kolejność rąk:

A teraz przykład użycia tej wprawki ROLL w rytmie triolowym:

Trzecia prezentacja to ciekawa propozycja użycia tego rudimentu z jednakowymi wartościami nut w metrum 5/8. Wszystkie uderzenia są akcentowane:

W ostatnim przykładzie mamy wyzwanie w postaci grupy niemiarowej. 5 STROKE ROLL w metrum 2/4 o jednakowych wartościach nut, ale zapisanych jako KWINTOLA – czyli grupa rytmiczna składająca się z pięciu, zamiast czterech, równych części dwudzielnej wartości rytmicznej.
Dla utrudnienia zamieniamy kolejność uderzeń i zaczynamy teraz akcentowaną jedynką, a po niej dopiero gramy dwie dwójki (1+2+2):

Zapraszamy do ćwiczenia!

Leave a Comment