Konkurs składa się z dwóch etapów w 3 kategoriach wiekowych:
– kategoria I : 0-4 klasa
– kategoria II : 5-8 klasa
– kategoria III : szkoły ponadpodstawowe
etap I:
– nadsyłanie zgłoszeń i eliminacje on-line

▫️nagrania wideo [aktualne] wraz z z wypełnionymi oświadczenia i karta zgłoszeniowa [ załącznik 1 i 2] czytelnie wypełnioną, należy przesłać elektronicznie: do 7 maja 2022, na adres: piotrmrozek@interia.pl lub poprzez WeTransfer na adres piotrmrozek@interia.pl
▫️nagranie nie może przekroczyć 5 minut
▫️nagrane wideo oraz wydrukowane i wypełnione załączniki można dostarczyć osobiście do SEKRETARIATU Parku Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 041 274 65 25
▫️przygotuj jeden utwór w języku polskim lub języki angielskim
▫️ jeden uczestnik wysyła jedno zgłoszenie, jeśli uczestnika deleguje szkoła lub placówka kultury, prosimy o zgłaszanie do konkursu maksymalnie 2 osoby w każdej kategorii
▫️zgłoszenie ważne jest ze wszystkimi załącznikami
▫️na początku nagrania każdy uczestnik powinien się przedstawić (imię, nazwisko, wiek, tytuł i autorów utworów)
 etap II:
 dyrektor Parku Kultury powołuje Radę Artystyczną do oceny nadesłanych prezentacji.
Finał konkursu odbędzie się 22 maja 2022 r. w sali widowiskowej Parku Kultury

Do pobrania regulamin, zgody rodo oraz karta zgłoszeniowa.
karta zgłoszeń starach 2022 – załącznik2

rodo – załącznik1

Regulamin 7StarAch

Leave a Comment