Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w akcji “Posprzątajmy nasze podwórko”. Jest to ekologiczna kampania społeczna, która ma na celu przesłanie – człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi, organizowana na prośbę społeczników z terenu naszego miasta. Akcja kierowana jest do wszystkich, którym nie jest obojętna troska o środowisko oraz o estetykę naszej wspólnej przestrzeni.
Głównym celem akcji jest promowanie poszanowania ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej oraz uświadomienie mieszkańcom wpływu wyrzucanych odpadów na otaczające nas środowisko i estetykę miasta. W ramach tej akcji ponad 20 pracowników Parku Kultury posprzątało teren wokół Parku od ulicy 1 Maja do ulicy Fabrycznej.

 

Leave a Comment