Zbliża się 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego „Rzucajmy kwiat po drodze” przygotowanego przez Szkołę Chóralną Parku Kultury pod dyrekcją dr Bożeny Magdaleny Mrózek z udziałem Moniki Kowalczyk – Kogut (narrator), Chóru Mieszanego „Kamerton” i Chóru Kameralnego „Portamento”. Transmisja programu – 3 maja,  godz. 11.30 strona parkkultury.starachowice.eu. oraz Facebook Parku Kultury.
Program artystyczny on-line pt. “Rzucajmy kwiat po drodze”
W programie:
– Hymn Państwowy Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
– „Na dzień 3 maja 1791” –  słowa: Franciszek Karpiński, melodia francuska.
Utwór zamieszczony został w wydaniu dzieł Franciszka Karpińskiego (1806) z charakterystycznym dopiskiem w podtytule: „Szczęśliwie doszłej Konstytucji Krajowej”. Najpopularniejszy autor epoki stanisławowskiej, choć do króla żywił swoje osobiste urazy, nie mógł pozostać obojętnym na tak doniosłe dla kraju wydarzenie, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Utwór F. Karpińskiego zawiera szereg sformułowań, na swoje czasy, wręcz radykalnych. Widać, że dotarły do autora echa rewolucji francuskiej. Zresztą tekst śpiewany jest na nutę piosenki pod wymownym tytułem Patrzcie, bogacze świata.
– „Polonez Trzeciego Maja (1791)” – muzyka: Aleksander Rodowski (kompozytor domniemany), słowa: Franciszek Dionizy Kniaźnin (autor domniemany).
Tekst „Poloneza Trzeciego Maja” jest prostym wyrażeniem entuzjazmu z uchwalenia Konstytucji i nadziei, że odtąd jej prawa na trwałe zmienią życie narodu, zjednoczonego we wszystkich stanach ze swoim królem. Zarówno sama Konstytucja, jak i „Polonez” doczekały się niezliczonych odwołań w polskiej kulturze. Przykładem może być „Koncert Jankiela” z
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
– „Mazurek Trzeciego Maja” muzyka: autor nieznany, słowa: Rajnold Suchodolski.
Jedna z najbardziej znanych pieśni upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. Pieśń ta znana jest także pod innymi tytułami: „Witaj majowa jutrzenko”, „Trzeci maj”. Drugi wiersz drugiej zwrotki („gnuśność w ręku króla spała”) to aluzja do słabnącej przez kilka wieków władzy królewskiej, m.in. wskutek coraz większych przywilejów szlacheckich. Konstytucja Trzeciego Maja miała być początkiem naprawy państwa polskiego.
Autorem tekstu jest prawdopodobnie Rajnold Suchodolski, poeta i działacz niepodległościowy. Powstała prawdopodobnie w okresie Sejmu Czteroletniego (1788 – 92).
– „Hymn Konstytucji 3 Maja” muzyka: Marian Waśkiewicz, słowa: Zofia Pietrzyk.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja uznano za święto już 5 maja 1791 roku. Na przestrzeni wieków powstawały różne utwory upamiętniające to wydarzenie. Nie było jednak hymnu, na który trzeba było  poczekać aż do 2007 roku. Hymn nawiązuje do naszej historii, wplecione są dzieje Papieża Polaka i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
– Wybrane fragmenty tekstów ze scenariusza Alicji Omiotek „W rocznicę Konstytucji 3 Maja” w: „Wszystko, co Polskę stanowi”, wyd. Lublin 2006.
Realizacja nagrania:
Kacper Celuch  – nagranie i realizacja video,
Marcin Gęborek – realizacja dźwięku,
Katarzyna Gritzmann  – fotografie i nagranie video,
Aleksander Religa – oświetlenie,
Piotr Kędziora – wizualizacje.
https://www.youtube.com/watch?v=ytMMNR8sirA

Leave a Comment