Plener fotograficzny zakończy projekt Rezydencji Artystycznej pt. “Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią”, którą tworzyli wybitni przedstawiciele środowiska akademicko-artystycznego. Puste przestrzenie modernistycznego budynku Parku Kultury stały się świetną przestrzenią do stworzenia niezwykłych artystycznych i kreatywnych instalacji i prac.

Oprowadzał kurator wystaw Maciej Zdanowicz.

Leave a Comment