10 lipca (niedziela) o godzinie 17.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Starachowicach na specjalnie na życzenie mieszkańców miasta wystąpi Anna Maria Adamiak – wybitna śpiewaczka operowa, operetkowa i musicalowa, aktorka, pedagog, muzykoterapeutka. Pochodząca z naszego miasta artystka zaprezentuje program retro pod tytułem „Na pierwszy znak” inspirowany muzyką i kulturą lat 20. i 30. XX wieku.

Оголошення українською мовою можете знайти внизу.

Anna Maria Adamiak jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończyła Wydział Wokalno -Aktorski, specjalność – śpiew solowy. Jest także absolwentką Akademii Świętokrzyskiej, gdzie uzyskała wykształcenie w zakresie wychowania muzycznego, pedagogiki. Odbyła  Podyplomowe Mistrzowskie Studia Wokalne oraz  Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni w Katedrze Kameralistyki na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się pedagogiką wokalną. Prowadzi, według autorskiego programu, studio wokalne. Prowadzi liczne kursy wokalne, młodzież studiującą w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie uczy kultury słowa – emisji głosu. Jest asystentką Grażyny Barszczewskiej. W Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadzi zajęcia z emisji głosu z elementami muzykoterapii.

​ Jest też stypendystką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Stale poszerzaj swój repertuar.  Z łatwością porusza się w różnych stylach i gatunkach muzycznych.

Jest laureatką i finalistką wielu konkursów wokalnych, interpretacyjnych. Współpracuje z orkiestrami, zespołami, instrumentalistami, aktorami  tak w kraju jak i za granicą.

W swoim repertuarze posiada utwory od baroku do współczesności.

 

W październiku 2014 roku, w Piwnicy pod Baranami, odbyła się premiera płyty z piosenkami  napisanymi specjalnie dla niej przez Andrzeja Zaryckiego – kompozytora i kierownika muzycznego Ewy Demarczyk, od lat związanego z Piwnicą Pod Baranami.

Została wyróżniona wieloma nagrodami, m. in. dyplomem „Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka” przyznawaną przez Fundację Anny Dymnej – „Mimo Wszystko”.  Uhonorowana także została odznaką „Przyjaciel Dziecka” przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2014 r., a w marcu 2015 roku otrzymała Medal Zasług „Ordre Souverain des Chevaliers du Faucon Blanc” ( Francja).

Jest czynnie koncertującą solistką w kraju i za granicą m.in. w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Ukrainie, Litwie,  Węgrzech ,Rumunii, Białorusi, Francji, , Korei Północnej, Łotwie, Estonii.

Podczas koncertu „Na pierwszy znak” w Starachowicach usłyszymy przepiękne i dobrze znane utwory, m. in. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, „Serce matki”, „Już nigdy”, „Sex appeal”. Artystce na scenie towarzyszyć będą: Przemysław Skałuba (klarnet, saksofon) oraz Robert Kulas (piano). Przed koncertem będziemy mogli obejrzeć pokaz mody retro.

Wstęp wolny, zapraszamy!!!

10 липня (неділя) о 17.00 в амфітеатрі Міського парку в Стараховіце на прохання мешканців міста виступить Анна Марія Адамяк – видатна співачка опери, оперети, актриса, педагог, музичний терапевт. Артистка, родом з
нашого міста, представить ретро-програму «За першою ознакою»,
натхненну музикою та культурою 1920-30-х років.

Анна Марія Адамяк є випускницею Академії музики в Лодзі. Закінчила вокально-акторський відділ, спеціальність – сольний спів. Вона також є випускницею Свєнтокшиської академії, де отримала диплом в галузі музичної освіти та педагогіки. Вона закінчила аспірантуру вокалу та міжфакультетську аспірантуру пісенних
студій на кафедрі камерної музики Музичного університету у Варшаві. Аспірантура з менеджменту культури в
структурах Європейського Союзу в  Польській академії наук. Займається вокальною педагогікою. Веде вокальну
студію за своєю оригінальною програмою. Веде численні вокальні
курси, навчає культури слова, голосозвучання молоді, яка навчається
у Коледжі менеджменту у Варшаві. Вона є асистентом Гражини Барщевської. В  Академії спеціальної педагогіки проводить заняття з голосозвучання з елементами музикотерапії. Вона також є
стипендіатом міністра культури, національної спадщини та спорту.

Постійно розширює свій репертуар. Він легко суміщається з різноманітними стилями і жанрами музики. Вона є
лауреатом та фіналістом багатьох вокальних та виконавчих конкурсів.  Співпрацює з оркестрами, ансамблями, інструменталістами та акторами як у Польщі, так і за кордоном.

У жовтні 2014 року в Piwnica pod Baranami відбулася
прем’єра альбому з піснями, написаними
спеціально для неї Андрієм Зарицьким –
композитором і музичним керівником Еви
Демарчик , роками пов’язаного з Piwnica Pod
Baranami. Було відзначено багатьма
преміями, в т.ч диплом «Друг
зачарованого птаха» Фонду Анни Димної
– «Попри все». У 2014 році була
нагороджена нагрудним знаком «Друг
дитини» Товариства друзів дітей, а в
березні 2015 року отримала медаль «За
заслуги» «Ordre Souverain des Chevaliers du Faucon Blanc»
(Франція). Вона активно концертує
солісткою в Польщі та за кордоном, в т.ч.
в Австрії, Німеччині, Іспанії, Норвегії,
Ірландії, Україні, Литві, Угорщині,
Румунії, Білорусі, Франції, Північній
Кореї, Латвії, Естонії.
Під час концерту «На першій позначці »
у Стараховицях ми почуємо гарні та
відомі пісні, в т.ч «Двадцяті,
тридцяті», «Серце матері», «Ніколи
знову», «Сексуальна привабливість».
Акомпаніюватимуть артистку на сцені
будуть Пшемислав Скалуба (кларнет,
саксофон) та Роберт Кулас (фортепіано).
Перед концертом ми зможемо переглянути
ретро-дефіле.

Вхід вільний, ласкаво просимо!!!

Leave a Comment