Park Kultury zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w projekcie „36 interwencji” w ramach programu Kultura-Interwencje 2020 Narodowego Centrum Kultury. Już od 17 sierpnia czekają na mieszkańców naszego miasta niezwykle ciekawe artystyczne warsztaty, a jesienią spektakl z udziałem uczestników projektu.
Chętni do udziału w projekcie mogą zapisać się na wszystkie lub wybrane bloki tematyczne (taneczne, wokalne lub teatralne). Zajęcia i warsztaty w ramach projektu będą prowadzone w czterech miejscach na terenie naszego miasta.
17-19 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Ostrowiecka 134) oraz w Szkole Podstawowej nr 10 (Al. Armii Krajowej 1). 19- 21 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 13 (ul. Ignacego Prądzyńskiego 2) oraz w Parku Kultury (ul. Radomska 21) . Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów, doskonale znanych starachowiczanom: Alicję Andrzykowską i Katarzynę Lipiec – instruktorki Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”, Zuzannę Kędziorę – pedagoga, instruktorkę teatralną, logopedę, Ewę Jach – wokalistkę, autorkę dwóch solowych płyt, współpracującą z wieloma gwiazdami polskiej estrady. Podczas warsztatów zostanie wyłoniona grupa osób (jak najszerzej obejmująca przedstawicieli wszystkich środowisk), które będą realizatorami widowiska muzyczno – tanecznego. Próby do widowiska oraz jego premierowy pokaz odbędą się w sali widowiskowej Parku Kultury późną jesienią. Zarówno udział w warsztatach jak i widowisku jest bezpłatny. Celem projektu „36 interwencji jest m. in. stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej – kulturowe interwencje, upowszechnienie dorobku zespołów, instytucji, organizacji i osób zaangażowanych w tworzenie kultury w Starachowicach.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się pod adresem: zapisy@parkkultury.eu. W e-mailu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, wybrany blok warsztatów (lub całość), miejsce warsztatów (SP 2, SP10, SP13, Park Kultury).
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w projekcie tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów – załącznik nr 1. Wzór pisma można pobrać na stronie parkkultury.starachowice.eu. Podpisaną zgodę należy zabrać ze sobą na pierwsze z wybranych zajęć i przekazać ją instruktorowi. Pamiętajmy o tym, że działamy w czasie pandemii, dlatego każdy z uczestników zajęć zobowiązany będzie do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa Parku Kultury i do stosowania się do zaleceń i wymogów. UWAGA! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.
Szczegóły pod nr tel. 41 274 65 25.

Program zajęć 36 interwencji:

SP 2:
17. – 19.08.2020
9.00 – 10.45    Taniec
11.00 – 12.45    Wokal
13.00 – 14.45    Teatr

SP 10
17. – 19.2020
9.00 – 10.45    Wokal
11.00 – 12.45    Teatr
13.00 – 14.45    Taniec

SP 13
19. – 21.08.2020
9.00 – 10.45    Teatr
11.00 – 12.45    Taniec
13.00 – 14.45    Wokal (tylko 19 sierpnia)

Park Kultury
19. – 21.08.2020
13.00 – 14.45    Taniec
15.00 – 16.45    Teatr
15.00 – 16.45    Wokal (tylko 19 sierpnia)

oświadczenia uczestnika zajęć

Leave a Comment