Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie jury konkursu fotograficznego  “Magii Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje.” W jury zasiedli:

Elżbieta Jabłońska – przewodnicząca (artysta plastyk)

Maciej Szwed – artysta fotografik

Przemysław Sękowski – artysta fotografik.

Elżbieta Jabłońska – Mieszkam w Starachowicach od urodzenia. Jestem absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach (kierunek konserwacja rzeźby) oraz Widziału Sztuki Uniwestetu Technologiczno Humanitycznego w Radomiu (kierunek multimedia) Należę do SAPŚ w Kielcach Maluje technika olejną oraz sucha pastelą. Od 2010 systematycznie uczestniczyłę w plenerach w Polsce i za granicą oraz w ustawach indywidualnych i zbiorowych.

 

 

Przemysław Sękowski – fotograf, artysta fotografik. Członek Związku

Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP W fotografii głównym nurtem jaki go fascynuje jest fotografia krajobrazowa. Skupia się niej się zarówno na przestrzeni miejskiej oraz funkcjonowaniu w niej człowieka jak i na pejzażach typowych dla Ponidzia i Gór Świętokrzyskich. Szczególnie chętnie dostrzega geometrię tworzącą krajobraz, będącą efektem współdziałania ukształtowania terenu, działalności człowieka i oświetlenia tworzącego ostre kontrasty. Sięga także po fotografie, w których zawarte są jego osobiste refleksje nad ludzkimi przeżyciami, relacjami z otoczeniem. Nagradzany i wyróżniany w licznych ogólnopolskich konkursach fotograficznych Prowadzi także działalność popularyzującą fotografię. Jest animatorem min. warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się terapią ludzi starszych – jego prace są wykorzystywane w terapii osób z chorobą Alzheimera.

Maciej Szwed – Artysta fotografik. Fotografuje od młodzieńczych lat. W 1989r. ukończył Studium Form Fotograficznych organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Radomiu. Jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski. Działał w Fotograficznej Grupy Twórczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnik wielu plenerów i wystaw fotograficznych.

Wyniki przedstawimy już 17.11 podczas wernisażu, który odbędzie się w Starostwie powiatowym.

A już dzisiaj o 18:00 zapraszamy na wernisaż I Przeglądu Fotografii Wernakularnej “Niedzielne atrakcje” do siedzimy Parku Kultury przy ulicy leśnej 2.

Projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Leave a Comment