17 lipca (niedziela) o godzinie 18.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego zabrzmi III Pejzaż z piosenką. Tym razem Tomasz Kordeusz do swojego poetyckiego koncertu zaprosił Antoniego Murackiego, Marka Majewskiego i Marcina Stycznia.

Оголошення українською мовою можете знайти внизу.

Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka.

 

Tomasz Kordeusza nikomu chyba nie trzeba przedstawiać ale warto przypominać jego osiągnięcia. Starachowiczanin, autor tekstów i wykonawca autorskich ballad, a także kompozytor piosenek i muzyki ilustracyjnej dla potrzeb radia, telewizji, reklamy, autor haseł reklamowych, scenariuszy imprez artystycznych, kampanii reklamowych i PR. Jego piosenki zdobywały nagrody na wielu festiwalach i przeglądach w kraju i za granicą, a napisany przez niego przebój „Mamy po 20 lat” z muzyką Aleksandra Maliszewskiego w wykonaniu Haliny Benedyk był piosenką roku 1987. W czerwcu b.r. otrzymał nagrodę za najlepszy tekst na 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. „Czysta woda” w wykonaniu zwyciężczyni koncertu Premier Karoliny Lizer, ujęła zarówno publiczność jak i jurorów. Jako wykonawca jest laureatem wielu przeglądów muzycznych, m.in. OPPA w 1983, 1986 i 2006, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, KRAM-u, PPA w Myśliborzu i wielu innych. W latach 1991-2001 rysował satyryczne komentarze w największym ówcześnie kieleckim dzienniku – „Słowo Ludu”, pisał tam również felietony i humoreski. Był współzałożycielem Radia MTM FM w Starachowicach, pierwszej rozgłośni komercyjnej w mieście, kierował także promocją Radia Kielce SA. Tomasz Kordeusz pisze także dla dzieci – piosenki jego autorstwa – „Kołysanka dla misia”, „Hej, jaskółeczko”, „Musimy wierzyć” – zwyciężały w wielu konkursach w Polsce i za granicą. W Internecie w czasie pandemii publikował cykl „Domowy Album z Piosenkami”, w którym prezentował swoje ballady. W jego dorobku twórczym jest ponad 200 piosenek, a na koncie ma współpracę m.in. z Piotrem Salatą, Markiem Terczem, Bronisławem Opałką, Mariolą Berg, zespołem Mafia.

 

„Pejzaż z piosenką” to koncert autorski Tomasza Kordeusza gdzie obok starachowickiego artysty wystąpią zaproszeni przez niego goście: Antoni Muracki – bard, pieśniarz, poeta i tłumacz, propagator twórczości Jaromira Nohavicy w Polsce, Marek Majewski – polski autor, kompozytor, poeta, satyryk i felietonista, scenarzysta, reżyser licznych programów estradowych, telewizyjnych i radiowych, m.in. własnego programu telewizyjnego „Kabaretowa Lista Przebojów”, oraz Marcin Styczeń – pieśniarz, kompozytor, autor tekstów.

Wstęp na koncert jest wolny, zapraszamy!

17 липня (неділя) о 18.00 в Амфітеатрі муніципального парку прозвучить ІІІ Пейзаж з піснею. Цього разу Томаш Кордеуш запросив на свій поетичний концерт Антонія Мурацького, Марка Маєвського та Мартіна Стичня.

Концерт проходитиме під почесним патронатом мера міста Стараховіце Марека Матерка.

Томаш Кордеуш не потребує представлення, але варто нагадати про його досягнення. Мешканець Стараховіце, автор текстів і виконавець авторських балад, а також композитор пісень та ілюстративної музики для радіо, телебачення, реклами, автор рекламних слоганів, сценаріїв мистецьких заходів, рекламних кампаній та PR. Його пісні отримали нагороди на

багатьох фестивалях у Польщі та за кордоном, а його хіт «Ми після 20 років» на музику Олександра Малішевського у виконанні Галини Бенедик став піснею 1987 року. У червні ц.р. отримав нагороду за найкращий текст на 59-му Національному фестивалі Польської Пісні в Ополі. «Чиста вода» у виконанні переможниці концерту прем’єр-міністра Кароліни Лізер захопила і публіку, і журі. Як виконавець, є лауреатом багатьох музичних оглядів,

у т.ч. OPPA у 1983, 1986 та 2006 роках, Студентський пісенний фестиваль у Кракові, KRAM, PPA у Мисліборжі та багато інших. У 1991-2001 роках публікував сатиричні коментарі в найбільшій на той час щоденній газеті Кельце «Слово народу», писав там колонки та гумористичні твори. Він був співзасновником Radio MTM FM у Стараховіце, першої комерційної станції в місті, він також керував просуванням Radio Kielce SA. Томаш Кордеуш

також пише для дітей. Його пісні – «Колискова для ведмедика», «Гей, ластівко», «Треба вірити» – перемагали на багатьох конкурсах у Польщі та за кордоном. Під час пандемії він опублікував в мережі серію «Домашній альбом з піснями», в якій представив свої балади. У його творчому доробку понад 200 пісень, він співпрацював, зокрема, з Петром Салатою, Мареком Терчем, Броніславом Опалкою, Маріолою Берґ та гуртом Mafia.

 

Leave a Comment