Park Kultury zatrudni akustyka

Osoba zatrudniona na stanowisku ”Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych –akustyk/realizator dźwięku” będzie odpowiedzialna za:
1.Montaż, obsługę oraz demontaż sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego podczas wydarzeń organizowanych przez PK oraz poza siedzibą.
2.Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwację i obsługę.
3.Konserwacja i dokonywanie drobnych napraw urządzeń akustycznych.
4.Dbałość o powierzony sprzęt i jego bieżącą naprawę w zakresie dostępnych, technicznych możliwości.
5.Dbałość o prawidłowe oraz terminowe wykonywanie konserwacji powierzonego mienia.
6.Obsługę programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych.
7. Realizację i obsługę techniczną wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych, seansów filmowych oraz wynajmów realizowanych zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą PK.

WYMAGANIA

 • umiejętność montażu, obsługi oraz demontażu sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez PK w obiektach własnych oraz w czasie imprez wyjazdowych – poza siedzibą, w tym plenerowych,
  • znajomość teorii transmisji sygnałów audio, video, standardów sterowania dźwiękiem w instytucji kultury lub artystycznej,
  • odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwacje i obsługę,
  • znajomość programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych
  • znajomość standardów transmisji bezprzewodowej sygnałów systemów dźwiękowych,
  • znajomość nazewnictwa technicznego związanego z technologią nagłośnieniową,
  • umiejętność logicznego, racjonalnego myślenia, zmysł techniczny,
  • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres,
  • samodzielność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność obsługi imprez, wydarzeń i wynajmów pod względem technicznym,
  • umiejętność dokonywania drobnych napraw, usuwania awarii sprzętu i podstawowych obliczeń (np. bilansu prądów w układach zasilania),
  • doświadczenie w pracy na ww. stanowisku lub podobnym (akustyk, realizator dźwięku)
  • uprawnienia energetyczne do 1 kV mile widziane

OFERUJEMY

 • elastyczny czas pracy (równoważny) uzależniony od wykonywanych zadań
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • umowa o pracę (pół etatu)
  • praca w instytucji kultury (w siedzibie i poza siedzibą) o stabilnej pozycji

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy złożyć do dnia 3 czerwca 2022r.
• decyduje data wpływu dokumentów na adres  Park Kultury, ul Radomska 21, 27-200 Starachowice  lub na e-mail: biuro@parkkultury.eu

z dopiskiem „Nabór – akustyk/realizator dźwięku/”

Leave a Comment