Już od 30 czerwca od godziny 17.00 na profilu FB Parku Kultury, na stronie www.parkkultury.starachowice.eu oraz na YouTube będzie można oglądać on-line wystawę prac niezwykłego artysty mieszkającego w Starachowicach – Macieja Frankiewicza.
Maciej Frankiewicz – to postać dobrze znana w naszym mieście. Urodzony 4 lipca 1968 w Starachowicach, polski artysta malarz, propagator kultury żydowskiej, współinicjator powstania Izby Pamięci Żydów w Starachowickim Centrum Kultury.
Absolwent Szkoły Rolniczej w Bałtowie. Od roku 1988 mieszka w Starachowicach. Już od końca lat osiemdziesiątych Frankiewicza fascynuje historia Wierzbnika, miasteczka nad rzeką Kamienną, które obecnie jest częścią miasta Starachowice. Dla artysty pasjonujące są zwłaszcza dzieje społeczności żydowskiej, która w Wierzbniku obecna była przez ponad 200 lat. Frankiewicz od początku lat 90. gromadzi pamiątki, dokumenty i ślady po przedwojennych mieszkańcach tego „sztetl” nad Kamienną. Wraz z żoną Anitą, z pomocą władz miasta Starachowice, zakłada w 2001 roku Izbę Pamięci Żydów w Starachowickim Centrum Kultury, funkcjonującą tam do 2017 roku. W roku 2004 za swą twórczość artystyczną i działalność na rzecz upamiętniania kultury żydowskiej dostaje specjalny dyplom Ambasadora Izraela w Polsce. Obok obrazów, w których przewija się tematyka egzystencjalna, wątki kultury masowej, wariacje na podstawie dzieł klasyków literatury, malarstwa i kina, głównym tematem prac Frankiewicza pozostaje przestrzeń duchowa i fizyczna dawnej społeczności żydowskiej, a główną inspiracją ulice, domy i postaci związane z Wierzbnikiem.
Frankiewicz traktuje obrazy niczym wiersze, spisywane sekwencje wrażeń, skojarzeń, myśli, zarejestrowane „drobiny”, które pozwalają lepiej znieść obcowanie z pustką po nieobecnych.
Większość obrazów artysty malowana jest w technikach mieszanych. Często znajdziemy prace wykonane akwarelą, pastelem suchym, piórkiem, kredką świecową, a nawet flamastrem. Najczęściej używane podłoża to papier, karton i deska.
„Oko na Maroko a drugie na Kaukaz” to zbiór prac o tematyce żydowskiej ale też surrealistyczne spojrzenie na otaczającą artystę rzeczywistość. Prace Macieja Frankiewicza będzie można zakupić (kontakt telefoniczny z artystą).
Najważniejsze wystawy prac Macieja Frankiewicza:
1. The Al Green Gallery, Kanada, 2010.
2. Ashkenaz Festival , Toronto, Kanada 2008.
3. Muzeum Bojowników Getta w Izraelu, 1999.
4. Synagoga Poppera, Krakowski Kazimierz, 1996.
5. Galeria Centrum Nowohuckiego Centrum Kultury, Kraków, 1996.
6. Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 1997.
7. Staromiejskie Centrum Kultury, Kraków, 2001.
8. Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach, 2012.
9. Starachowickie Centrum Kultury, 2018.
Strona poświęcona twórczości – https://franz-art.tumblr.com/

“Oko na Maroko a drugie na Kaukaz” – już teraz zapraszamy! Autor prac – Maciej Frankiewicz
Kuratorzy wystawy – Aleksandra Sarzyńska i Piotr Kędziora
Fotografie prac – Katarzyna Gritzmann
Opracowanie wystawy – Piotr Kędziora

Prace artysty można zakupić – zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 502 412 864, 787 757 851.

Leave a Comment