4 grudnia to tradycyjna „Barbórka” – święto wszystkich górników, ale i ludzi ciężkiej pracy. W tym roku nasze miasto już po raz dwunasty obchodzić będzie uroczystość świętej Barbary jako Patronki Starachowic.
Program uroczystości:
Kościół pw. Wszystkich Świętych przy ulicy Świętej Barbary – 18:00 – Msza Święta dziękczynna za opiekę św. Barbary nad miastem i mieszkańcami.
W ramach obchodów przygotowane będą okolicznościowe flagi z herbem miasta oraz flagi patronki miasta które zostaną rozwieszone na trasie od figurki Świętej Barbary (ul. Pileckiego) do kościoła Wszystkich Świętych (ul. Św. Barbary). Zapraszamy by w ramach rodzinnego spaceru przejść tę udekorowaną trasę. Organizatorem uroczystości jest Park Kultury, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach.

Leave a Comment