Tak dziś bawiliśmy się podczas 2 niedzielnej potańcówki na płycie Rynku.
Potańcówki muzycznie poprowadził Krzysztof Pacocha.
Wydarzenie odbywało się w ranach realizacji zadań polityki senioralnej.
Dziękujemy za tak liczną wspólną zabawę!