Zapraszamy już 31 lipca (sobota) na starachowicki Rynek. Od godziny 10.00 do ostatniego klienta (jednak nie dłużej niż do 16.00) będzie można bezpłatnie skorzystać z miejsca wystawienniczego – jeśli masz jakieś rzeczy, które chcesz oddać, sprzedać lub się wymienić to jest to dobra okazja!

Zgłoszenia na Pchli Targ prosimy przesyłać na adres mailowy: zapisy@parkkultury.eu, lub telefonicznie 41 274 65 25, podając imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail,a także rodzaj asortymentu (ubrania/książki/płyty/rękodzieło/biżuteria/antyki/miody) i wielkość stoiska (max.3x6m) – ze względu na wciąż panującą pandemię nie jest możliwe wystawienie się ze stoiskiem spożywczym, na którym będzie sprzedawane jedzenie.

UWAGA!!! Pchli Targ będzie odbywał się w reżimie sanitarnym, prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia!

Regulamin Pchlego Targu- Rynek w Starachowicach 2021.

  1. Pchli Targ jest wydarzeniem organizowanym przez Park Kultury z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 21 zwanym dalej Organizatorem.

2. Pchli Targ odbędzie się 31 lipca 2021 r. (sobota) w godz. 10.00-16.00 lub do ostatniego klienta na starachowickim Rynku (jednak nie później niż do 16.00).

3. Zarówno Wystawców jak i uczestników Pchlego Targu obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości zgodnej z aktualnymi wytycznymi (1,5 m) lub noszenie maseczki – jeśli niemożliwe jest zachowanie dystansu. Obowiązek dystansu nie dotyczy osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13 r. ż., osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej, lub osobie, która z przyczyn zdrowotnych nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

4. Teren Targu dostępny jest dla Wystawców od godz. 10.00 – wtedy możliwe jest rozstawianie stoisk w miejscu wskazanym przez Organizatora.

5. Udział w Pchlim Targu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczony teren
i panującą pandemię jednorazowo może w nim wziąć udział ograniczona liczba wystawców

7. Wielkość stoiska nie może przekraczać 3x6m.

8. Miejsce do handlowania wskazuje Organizator – każdemu z wystawców będzie przypisane konkretne miejsce, z uwzględnieniem zachowania bezpiecznej od siebie odległości.

9. Organizator zapewnia jedynie bezpłatnie miejsce wystawiennicze – stoły, krzesła i inne niezbędne rzeczy do funkcjonowania stoiska zapewnia sobie Wystawca.

10. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia płynu dezynfekującego i umieszczenie go przed swoim stoiskiem, a także dezynfekowania swojego stoiska. Wystawca odpowiada za dyscyplinę utrzymania dystansu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce (1,5m).

11. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie jest możliwe wystawienie stoiska, na którym sprzedawane będzie jedzenie.

12. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

13. Udział w Pchlim Targu równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Uczestnik, który nie zastosuje się do Regulaminu może zostać wykluczony z udziału w Pchlim Targu.

15. W przypadku niekorzystnej pogody Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

16. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

17. Informujemy, że na Pchlim Targu wykonywane będą zdjęcia, które będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć
w ww mediach.

Leave a Comment