Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Starachowice Spisu Powszechnego NSP 2021.
Więcej informacji pod linkiem: https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu6%26value%255B1%255D%3D3059 oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Starachowicach – Małgorzata Turaj-Jamroży, tel. 41 273-83-09 e-mail: malgorzata.turaj-jamrozy@starachowice.eu  Grzegorz Jaroszek, tel. 41 273-82-83 e-mail: grzegorz.jaroszek@starachowice.eu

Leave a Comment