Park Kultury ogłasza nabór do Szkoły Chóralnej w sekcjach:
– Chór Kameralny „Portamento” działający w dwóch grupach wiekowych:
– Zespół Wokalny „Małe Portamento” – dziewczynki w wieku od trzeciej do szóstej klasy szkoły podstawowej – zajęcia odbywają się w środy w godz. 15:45 – 17:15 oraz w soboty w godz. 10:00 – 12:00
– Zespół Wokalny „Portamento” – dziewczęta w wieku od siódmej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej – zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 11:00 – 14:00
– Chór Mieszany „Kamerton” – szczególnie zapraszamy Panów powyżej 19 roku życia – zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 18:00 – 20:30
– Chór Żeński „Kamerton” – zapraszamy Panie powyżej 19 roku życia – zajęcia odbywają się w piątki w godz. 18:15 – 20:30
Zapewniamy:
przyjazną atmosferę, występy i koncerty na terenie miasta oraz udział
w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
szkolenie wokalne i warsztaty z trenerami wokalnymi, śpiewakami
i chórmistrzami najlepszymi z najlepszych!
Nie trzeba wykazać się znajomością nut i czytania nut a’vista oraz wiedzy ogólnomuzycznej – wszystkiego uczymy się na zajęciach!!!!
Repertuar dobieramy do możliwości i zainteresowań chórzystów
oraz potrzeb wynikających z chęci udziału w koncertach i konkursach !!!

Zajęcia prowadzi dr Bożena Magdalena Mrózek, chórmistrz, instruktor emisji głosu, wielokrotnie wyróżniania podczas konkursów nagrodami dla najlepszego dyrygenta
Informacji szczegółowych udziela dyrygent – tel.: 606-551-444
Serdecznie zapraszamy!

Śpiew w chórze pozwala pokonać tremę i nieśmiałość oraz daje ogromną radość wspólnego muzykowania!

Leave a Comment